10 位MW之友 101.0 km 排名
NO.1 taming
101.0 km 成績 : 08:55:17
NO.2 曹以開
101.0 km 成績 : 09:39:22
NO.3 wa sa bi
101.0 km 成績 : 11:48:20
NO.4 吳鎔燈
101.0 km 成績 : 12:27:12
NO.5 蔡性國
101.0 km 成績 : 12:36:33
NO.6 Earl
101.0 km 成績 : 12:49:37
NO.7 許子山
101.0 km 成績 : 13:20:41
NO.8 大頭目
101.0 km 成績 : 13:43:27
NO.9 游家誠
101.0 km 成績 : 13:46:57
NO.10 邱昶樺
101.0 km 成績 : 14:00:00
10 位MW之友 50.0 km 排名
NO.1 陳忠勇
50.0 km 成績 : 05:54:58
NO.2 Ch
50.0 km 成績 : 06:30:59
NO.3 一顆智
50.0 km 成績 : 07:18:19
NO.4 Eric1393
50.0 km 成績 : 07:45:39
NO.5 Tony Hung
50.0 km 成績 : 07:50:08
NO.6 RG
50.0 km 成績 : 08:02:36
NO.7 和志
50.0 km 成績 : 08:05:59
NO.8 Hsing Kuo
50.0 km 成績 : 08:07:47
NO.9 ☘️HappyChen 🍀
50.0 km 成績 : 08:09:01
NO.10 鄭騰祿
50.0 km 成績 : 08:12:27
HOT! 2019/06/15(六)
漫步月球-第二屆八百壯士超馬系列
高雄市燕巢區金山道院
組別
101.0 km
50.0 km
最新參加人數
36

組別

101.0 km

50.0 km

報名費用

1800元

900元賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2019/03/15 00:00
截止報名 : 2019/03/25 23:59

歷年評價 : 20194.5

36 位馬拉松世界之友評分
4.5
21
11
4
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !