Johnson 的朋友
166 位追隨者
電子李(18^ 3長跑隊)
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:23:20
總里程
41612.6 km
Zachary
已參加 88 場比賽
PR 全馬
03:34:26
PR 半馬
01:45:28
總里程
14614.4 km
Wendell
已參加 94 場比賽
PR 全馬
03:18:50
PR 半馬
01:33:42
總里程
24995.1 km
POKAI
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:29:51
PR 半馬
01:51:02
總里程
3520.5 km
徐右儒
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:12:36
總里程
4542.6 km
change
已參加 1 場比賽
PR 全馬
04:00:00
總里程
61296.0 km
臥客
已參加 99 場比賽
PR 全馬
03:32:21
總里程
8923.3 km
威諾
已參加 107 場比賽
PR 全馬
03:13:01
PR 半馬
01:33:39
總里程
21228.4 km
Dannylin (玩沙者聯盟 首席)
已參加 130 場比賽
PR 全馬
02:58:28
PR 半馬
01:26:32
總里程
23112.3 km
Li Ting Hsiu
已參加 153 場比賽
PR 全馬
03:54:59
PR 半馬
01:44:11
總里程
16185.1 km
Arlen
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:52:45
PR 半馬
01:38:09
總里程
20223.0 km
寶琳-球
已參加 138 場比賽
PR 全馬
03:44:38
PR 半馬
01:38:18
總里程
25677.0 km
Jeff
已參加 78 場比賽
PR 全馬
03:24:57
PR 半馬
01:38:55
總里程
15821.1 km
王頌愷 (JJ)
已參加 74 場比賽
PR 全馬
03:16:46
PR 半馬
01:38:07
總里程
26503.2 km
Pietreo
已參加 147 場比賽
PR 全馬
03:57:43
PR 半馬
02:03:39
總里程
13694.0 km
david
已參加 132 場比賽
PR 全馬
04:52:00
PR 半馬
02:44:00
總里程
13961.6 km
91616
已參加 82 場比賽
PR 全馬
04:12:06
PR 半馬
02:01:36
總里程
11591.8 km
黃小寬
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:52:55
PR 半馬
01:43:43
總里程
4578.7 km
林政賢
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:36:18
總里程
5102.3 km
胡小敏
已參加 43 場比賽
PR 半馬
02:39:00
總里程
1746.6 km
Sky ~
總里程
0.0 km
吳敏祥
已參加 49 場比賽
PR 全馬
03:37:25
總里程
23592.7 km
陳昌源
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:52:50
PR 半馬
01:52:10
總里程
7043.0 km
小魚
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:23:58
PR 半馬
02:14:11
總里程
157.8 km
吳聲甫
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:30:28
總里程
3734.2 km
晴空亂流
已參加 73 場比賽
PR 全馬
04:47:09
PR 半馬
01:55:28
總里程
16559.1 km
大麥
已參加 14 場比賽
總里程
4079.4 km
jean
已參加 179 場比賽
PR 全馬
05:13:32
PR 半馬
02:28:43
總里程
24091.8 km
john
已參加 3 場比賽
PR 全馬
04:42:19
PR 半馬
02:14:29
總里程
4993.6 km
侯志達
已參加 77 場比賽
PR 全馬
03:35:33
PR 半馬
01:46:14
總里程
13522.7 km
阿佳
已參加 77 場比賽
PR 全馬
04:23:58
PR 半馬
02:13:49
總里程
8548.3 km
熊慢跑
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:55:57
PR 半馬
02:27:28
總里程
6629.0 km
溫勁讚
已參加 1 場比賽
總里程
4003.9 km
許家彰(錸德慢跑)
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:32:09
PR 半馬
01:34:51
總里程
33793.6 km
盧建鵬
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:56:14
PR 半馬
02:09:09
總里程
6111.6 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
3295.6 km
黃艾斯
已參加 71 場比賽
PR 全馬
03:11:22
PR 半馬
01:31:00
總里程
24029.3 km
低調
總里程
1264.5 km
Neil (小許)
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:14:22
PR 半馬
01:28:20
總里程
486.0 km
李承偉
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:56:12
總里程
975.2 km
強尼李
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:14:19
PR 半馬
02:13:09
總里程
2839.9 km
DoerYang
已參加 60 場比賽
PR 全馬
04:17:54
總里程
8749.0 km
shiue
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:42:24
PR 半馬
01:44:53
總里程
1133.8 km
吳聲志(錸德慢跑社)
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:39:31
總里程
4231.6 km
Albert Lee
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:48:38
PR 半馬
01:39:27
總里程
2976.1 km
georgef0130
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:17:22
PR 半馬
01:38:49
總里程
14378.6 km
cplee
總里程
1265.2 km
阿龍
已參加 69 場比賽
PR 半馬
01:51:17
總里程
13149.5 km
林聞櫃
已參加 50 場比賽
PR 全馬
05:00:42
PR 半馬
02:11:34
總里程
4725.8 km
WilliamChao
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:28:28
PR 半馬
01:50:39
總里程
8052.3 km
Y谷
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:11:51
總里程
10046.6 km
阿達
已參加 3 場比賽
總里程
419.4 km
Pamela
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:41:44
PR 半馬
02:04:11
總里程
8174.4 km
吉米熊
已參加 7 場比賽
總里程
543.1 km
Simon
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:51:47
PR 半馬
01:47:53
總里程
3247.5 km
KWHuang
已參加 30 場比賽
總里程
3066.3 km
阿幹
已參加 6 場比賽
PR 全馬
06:24:34
PR 半馬
02:32:00
總里程
4561.2 km
Gucci
總里程
456.4 km
andy-li
總里程
3266.9 km
Cindy Lin
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:35:26
PR 半馬
02:08:35
總里程
4064.0 km
上雯
已參加 89 場比賽
PR 全馬
04:28:36
PR 半馬
01:45:19
總里程
2685.5 km
蔡佩珊
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
21323.3 km
huangderek
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:48:32
總里程
5433.0 km
已參加 3 場比賽
總里程
427.1 km
RunMan 365
總里程
237.8 km
小龍
已參加 33 場比賽
總里程
280.4 km
candy
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:40:01
總里程
5344.8 km
PoKai Huang
總里程
0.0 km
Jeff Lian
總里程
0.0 km
張信利
總里程
487.2 km
龍東和
已參加 33 場比賽
PR 全馬
04:02:00
PR 半馬
01:47:05
總里程
10342.8 km
浮雲
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:23:35
PR 半馬
01:34:23
總里程
23409.6 km
Martin
總里程
466.8 km
文杰
總里程
0.0 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:43
PR 半馬
01:47:57
總里程
6159.4 km
Ivana Lee
已參加 132 場比賽
PR 全馬
04:28:50
PR 半馬
01:57:36
總里程
12243.7 km
JOHNNY
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:08:21
總里程
4423.2 km
魏建枝
總里程
3382.2 km
阿斗
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:25:57
PR 半馬
02:16:56
總里程
3824.3 km
tsubasa
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:13:42
PR 半馬
02:21:48
總里程
1610.0 km
Jim Woo
總里程
32.2 km
孔祥成
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:43:27
總里程
5508.6 km
楊士德
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:28:04
PR 半馬
01:50:56
總里程
9750.1 km
Shanbao Wu
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:59:52
PR 半馬
02:28:31
總里程
1815.0 km
康志嘉
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:33:26
PR 半馬
01:59:55
總里程
19208.7 km
周聯福(培英慢跑)
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:46:13
PR 半馬
01:41:38
總里程
22373.5 km
PENG CHIH YEH
已參加 29 場比賽
PR 全馬
04:45:06
PR 半馬
01:48:25
總里程
4577.2 km
張瑋
已參加 106 場比賽
PR 全馬
03:55:54
PR 半馬
01:42:56
總里程
23194.6 km
Anka San
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:28:28
總里程
482.1 km
kwak
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:29:43
PR 半馬
01:34:10
總里程
18668.6 km
鄭坤成
總里程
889.3 km
飛飛
已參加 62 場比賽
PR 全馬
04:22:03
PR 半馬
01:59:08
總里程
19438.8 km
jaschoung
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:37:50
PR 半馬
01:42:33
總里程
8313.5 km
Pei Pei Yi
已參加 2 場比賽
總里程
176.3 km
山神
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:51:08
PR 半馬
01:54:42
總里程
17364.8 km
Jerry Shu
已參加 74 場比賽
PR 全馬
05:18:11
PR 半馬
02:10:18
總里程
6530.8 km
郭軒廷
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:31:50
PR 半馬
02:06:44
總里程
8489.3 km
Betty
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:31:00
PR 半馬
02:10:33
總里程
6436.0 km
阿♥偉
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:39
總里程
1898.2 km
Lala Li
已參加 1 場比賽
總里程
295.1 km
jimmy
已參加 11 場比賽
PR 全馬
05:50:29
PR 半馬
01:53:14
總里程
1289.9 km
Lc
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:00:42
總里程
20687.3 km
Mark chen
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:20:01
總里程
3334.2 km
許清霖
總里程
772.6 km
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:14:25
總里程
933.6 km
keats chi
已參加 76 場比賽
PR 全馬
04:03:38
PR 半馬
01:48:58
總里程
20794.7 km
洄瀾揪ㄞ走
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:37:05
總里程
10281.8 km
andy
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:49:22
總里程
1568.2 km
Vincent
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:42:39
總里程
2640.8 km
品衡(慢慢蛇)
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:20:28
總里程
6888.3 km
Ken
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:17:06
PR 半馬
02:15:27
總里程
2667.7 km
士林勇
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:30:00
總里程
589.5 km
華姐姐
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:29:30
總里程
2576.9 km
簡子融
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:28:54
PR 半馬
01:47:48
總里程
4688.5 km
吳家銘
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:47:50
總里程
3047.9 km
yahui
已參加 16 場比賽
總里程
6011.3 km
Kitty Lee
已參加 7 場比賽
總里程
188.0 km
GE
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:56:33
總里程
25254.1 km
Clio
總里程
72.6 km
Cai Syun Lin
總里程
85.1 km
Jason
已參加 95 場比賽
總里程
26297.6 km
Chris
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:26:22
PR 半馬
02:25:00
總里程
3869.7 km
麻仔華
總里程
5865.9 km
Fanny Chen
已參加 2 場比賽
總里程
441.2 km
Vickey
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:44:51
PR 半馬
01:48:36
總里程
18917.1 km
Allen Lin
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:21:08
PR 半馬
01:59:41
總里程
2720.7 km
Sasa
已參加 10 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
02:32:08
總里程
1094.4 km
zs wang
總里程
5471.1 km
Chi Kao
總里程
76.5 km
Michelle
總里程
47.7 km
廖鯊
已參加 13 場比賽
PR 全馬
07:22:16
PR 半馬
02:08:32
總里程
1299.1 km
阿不
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:23:14
總里程
1760.6 km
Louie
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:54:25
總里程
485.6 km
Betty Wei
總里程
135.8 km
Gold Chien
總里程
12110.0 km
小葉子
總里程
6535.7 km
已參加 2 場比賽
總里程
61.2 km
libra
已參加 52 場比賽
PR 全馬
04:33:47
PR 半馬
01:51:21
總里程
15496.8 km
伊林
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:52:28
總里程
4840.0 km
Eva Teng
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:22:17
總里程
1137.7 km
顧穎群
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:31:18
PR 半馬
02:10:12
總里程
1357.6 km
盧盧LULU
總里程
33.0 km
彭國禎
總里程
259.2 km
TL
總里程
320.6 km
cherry
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:15:18
PR 半馬
02:26:17
總里程
695.4 km
Lin bay-bay
已參加 3 場比賽
PR 半馬
03:06:02
總里程
215.8 km
Tanya
已參加 14 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1842.7 km
劉小槤
已參加 2 場比賽
總里程
274.0 km
minmin
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:51:00
總里程
750.7 km
CL Lee
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:54:30
PR 半馬
02:06:54
總里程
2052.7 km
serena hang
總里程
27.7 km
Yu-Feng Kao
總里程
226.6 km
Cindy Cheng
已參加 4 場比賽
總里程
404.7 km
司秋珍(蘭潭跑跑部)
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:49:50
總里程
6895.3 km
C. H. CHEN
已參加 23 場比賽
PR 半馬
01:56:48
總里程
16751.6 km
陳震坤
已參加 1 場比賽
PR 全馬
05:24:00
總里程
409.8 km
Ryuichi 樂福哥
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:53:33
總里程
4937.6 km
Xiao Ban Lo
總里程
491.8 km
JagerHu
已參加 1 場比賽
總里程
342.8 km
🏃何昌蒼🏃
已參加 38 場比賽
PR 全馬
05:53:57
PR 半馬
02:19:22
總里程
3909.7 km
吳基全
總里程
1187.8 km
姜華忠
已參加 8 場比賽
PR 半馬
03:12:42
總里程
430.9 km
詮宸
總里程
2410.3 km
Penny Lai
總里程
35.6 km
Chiang Chris
已參加 1 場比賽
PR 半馬
03:04:50
總里程
1685.5 km
Eddie Tsao
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:39:29
PR 半馬
02:09:01
總里程
6131.3 km