10 位MW之友 6.8 km 排名
NO.1 小4
6.8 km 成績 : 00:23:26
NO.2 士翔
6.8 km 成績 : 00:24:59
NO.3 shengtai
6.8 km 成績 : 00:25:07
NO.4 SHAO
6.8 km 成績 : 00:25:58
NO.5 馬尾在跑路
6.8 km 成績 : 00:26:02
NO.6 Sen Wu
6.8 km 成績 : 00:26:13
NO.7 jack
6.8 km 成績 : 00:27:15
NO.8 石崇崇
6.8 km 成績 : 00:27:25
NO.9 Shawn 熊
6.8 km 成績 : 00:27:28
NO.10 黎煥章
6.8 km 成績 : 00:27:33
10 位MW之友 6.0 km 排名
NO.1 李湟鈞
6.0 km 成績 : 00:22:59
NO.2 R King
6.0 km 成績 : 00:23:53
NO.3 jung fa wu
6.0 km 成績 : 00:24:33
NO.4 林敬智
6.0 km 成績 : 00:24:46
NO.5 李冠霖
6.0 km 成績 : 00:25:05
NO.6 Jay
6.0 km 成績 : 00:25:13
NO.7 熱血大叔
6.0 km 成績 : 00:26:26
NO.8 翁大華
6.0 km 成績 : 00:26:27
NO.9 余樺懿
6.0 km 成績 : 00:26:33
NO.10 Ken_Lin
6.0 km 成績 : 00:26:35
10 位MW之友 5.1 km 排名
NO.1 邱文孝(靜心湖午跑班)
5.1 km 成績 : 00:19:02
NO.2 張文忠
5.1 km 成績 : 00:19:32
NO.3 winy
5.1 km 成績 : 00:19:45
NO.4 張俊傑
5.1 km 成績 : 00:20:00
NO.5 泰峰哥
5.1 km 成績 : 00:20:08
NO.6 pixy lo 羅烈精
5.1 km 成績 : 00:20:15
NO.7 吳家毓
5.1 km 成績 : 00:20:16
NO.8 Gordon sung
5.1 km 成績 : 00:20:18
NO.9 Kevin德治
5.1 km 成績 : 00:20:19
NO.10 鄭彥邦
5.1 km 成績 : 00:20:34
10 位MW之友 4.9 km 排名
NO.1 kenwa
4.9 km 成績 : 00:17:59
NO.2 沈清豪
4.9 km 成績 : 00:18:37
NO.3 Peter Hsu
4.9 km 成績 : 00:18:49
NO.4 沈國安
4.9 km 成績 : 00:19:01
NO.5 張國偉
4.9 km 成績 : 00:19:02
NO.6 盧偉豪
4.9 km 成績 : 00:19:09
NO.7 李小勛
4.9 km 成績 : 00:19:12
NO.8 aaron
4.9 km 成績 : 00:19:14
NO.9 ku-hua
4.9 km 成績 : 00:19:15
NO.10 米克先生
4.9 km 成績 : 00:19:29
10 位MW之友 4.7 km 排名
NO.1 陳小喵
4.7 km 成績 : 00:18:18
NO.2 陳秀卿
4.7 km 成績 : 00:18:36
NO.3 Betty Yen
4.7 km 成績 : 00:19:57
NO.4 美庭
4.7 km 成績 : 00:20:07
NO.5 披薩妞🍕阿薩
4.7 km 成績 : 00:20:08
NO.6 甜甜圈
4.7 km 成績 : 00:20:20
NO.7 趙婷婷
4.7 km 成績 : 00:20:28
NO.8 Miko Chiang
4.7 km 成績 : 00:20:59
NO.9 黑妞
4.7 km 成績 : 00:21:28
NO.10 Celine
4.7 km 成績 : 00:21:39
HOT! 2016/11/13(日)
2016 MIZUNO 馬拉松接力賽
新北市金山區青年活動中心
組別
6.8 km
6.0 km
5.1 km
4.9 km
4.7 km
最新參加人數
307

組別

6.8 km

6.0 km

5.1 km

4.9 km

4.7 km

報名費用

每隊8000元,內含晶片押金500元

每隊8000元,內含晶片押金500元

每隊4500元,內含晶片押金500元

每隊8000元,內含晶片押金500元

每隊8000元,內含晶片押金500元

完賽獎勵

贈送每隊印有隊名選手背心、短褲各1,須穿著參賽

贈送每隊印有隊名選手背心、短褲各1,須穿著參賽

贈送每隊印有隊名選手背心、短褲各1,須穿著參賽

贈送每隊印有隊名選手背心、短褲各1,須穿著參賽

贈送每隊印有隊名選手背心、短褲各1,須穿著參賽

起跑時間

07:00

07:10賽事介紹 : 2016 MIZUNO 馬拉松接力賽 (前往官方網站)

簡章連結: Link
報名網址: Link
開始報名 : 2016/08/09 12:00
截止報名 : 2016/08/12 22:00

歷年評價 : 20164.3

65 位馬拉松世界之友評分
4.3
24
36
5
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !