10 位MW之友 23.2 km 排名
NO.1 weng
23.2 km 成績 : 01:35:14
NO.2 Chen Tai Yang
23.2 km 成績 : 01:47:00
NO.3 leesamwn
23.2 km 成績 : 01:47:00
NO.4 Peter Chen
23.2 km 成績 : 01:47:27
NO.5 Alex
23.2 km 成績 : 01:48:23
NO.6 發哥
23.2 km 成績 : 01:49:21
NO.7 蔡智明
23.2 km 成績 : 01:49:25
NO.8 江偉廷
23.2 km 成績 : 01:49:46
NO.9 Zhi Hong Lin
23.2 km 成績 : 01:50:06
NO.10 Chichin Lu
23.2 km 成績 : 01:50:06
9 位MW之友 5.0 km 排名
NO.1 Lin Ivy
5.0 km 成績 : 00:28:00
NO.2 Elaine Wu
5.0 km 成績 : 00:29:40
NO.3 千家小華
5.0 km 成績 : 00:30:00
NO.4 陳文斌
5.0 km 成績 : 00:34:00
NO.5 AL
5.0 km 成績 : 00:38:00
NO.6 李慧玲
5.0 km 成績 : 00:49:17
NO.7 黃朝群
5.0 km 成績 : 00:49:17
NO.8 Jerry Huang
5.0 km 成績 : 00:50:06
NO.9 李雅婷
5.0 km 成績 : 01:20:00
HOT! 2014/02/08(六)
2014 大甲媽 開運罩 新春第一跑 行運繞境財匯路跑
台中大甲
組別
23.2 km
5.0 km
最新參加人數
435

組別

23.2 km

5.0 km

起跑時間

06:00

06:15賽事介紹 : (前往官方網站)

歷年評價 : 20142.3

127 位馬拉松世界之友評分
2.3
8
14
22
48
35
完成賽事的馬拉松之友 !