10 位MW之友 101.0 km 排名
NO.1 小賢(瞎跑團)
101.0 km 成績 : 13:35:47
NO.2 Beck Hsu
101.0 km 成績 : 13:36:45
NO.3 陳昱昇
101.0 km 成績 : 13:38:55
NO.4 林國忠
101.0 km 成績 : 13:42:24
NO.5
101.0 km 成績 : 13:56:11
NO.6 大頭目
101.0 km 成績 : 13:57:36
NO.7 黃志忠
101.0 km 成績 : 14:36:18
NO.8 曹以開
101.0 km 成績 : 15:08:44
NO.9 蔣凱評
101.0 km 成績 : 15:17:03
NO.10 王元志
101.0 km 成績 : 15:20:51
8 位MW之友 49.0 km 排名
NO.1 崔存得
49.0 km 成績 : 07:02:35
NO.2 吳壬豪
49.0 km 成績 : 07:04:19
NO.3 吳樹立
49.0 km 成績 : 07:10:20
NO.4 許子山
49.0 km 成績 : 07:29:50
NO.5 一顆智
49.0 km 成績 : 07:47:43
NO.6 陳小清
49.0 km 成績 : 08:05:05
NO.7 Tony Hung
49.0 km 成績 : 08:05:10
NO.8 白天怕水
49.0 km 成績 : 08:26:46
HOT! 2022/10/16(日)
八百壯士超馬系列-制霸水沙漣超馬
南投縣埔里鎮麒麟渡假山莊
組別
101.0 km
49.0 km
最新參加人數
28

組別

101.0 km

49.0 km賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2022/04/15 00:00
截止報名 : 2022/05/31 23:59

歷年評價 : 20224.5

28 位馬拉松世界之友評分
4.5
16
10
1
1
0
完成賽事的馬拉松之友 !