10 位MW之友 101.0 km 排名
NO.1 蔡性國
101.0 km 成績 : 11:42:13
NO.2 李俊昌
101.0 km 成績 : 11:48:57
NO.3 白天怕水
101.0 km 成績 : 12:40:02
NO.4 周廣華
101.0 km 成績 : 12:40:58
NO.5 羅澤婷
101.0 km 成績 : 12:41:36
NO.6 陳偉庭
101.0 km 成績 : 12:54:22
NO.7
101.0 km 成績 : 13:45:09
NO.8 尤志長
101.0 km 成績 : 13:47:22
NO.9 大頭目
101.0 km 成績 : 13:55:45
NO.10 張玉廷
101.0 km 成績 : 14:39:26
10 位MW之友 49.0 km 排名
NO.1 Ronald
49.0 km 成績 : 05:33:52
NO.2 陳鏗立(培英慢跑)
49.0 km 成績 : 07:52:36
NO.3 ☘️🧧HappyChen☘️🧧
49.0 km 成績 : 08:07:21
NO.4 Hsuan
49.0 km 成績 : 08:21:44
NO.5 許進添
49.0 km 成績 : 08:44:19
NO.6 賴志明
49.0 km 成績 : 08:47:37
NO.7 Joan Huang
49.0 km 成績 : 08:49:24
NO.8 Hugo Liu
49.0 km 成績 : 08:52:57
NO.9 劉佳雄
49.0 km 成績 : 08:54:51
NO.10 張承源(春捏)
49.0 km 成績 : 09:02:48
HOT! 2020/07/05(日)
2020 制霸水沙連 - 第三屆八百壯士超馬系列
南投縣埔里鎮麒麟渡假山莊
組別
101.0 km
49.0 km
最新參加人數
42

組別

101.0 km

49.0 km賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2020/02/01 00:00
截止報名 : 2020/02/28 23:59

歷年評價 : 20204.6

42 位馬拉松世界之友評分
4.6
24
18
0
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !