CC WANG 的朋友
85 位追隨者
電子李(18^ 3長跑隊)
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:23:20
總里程
42088.3 km
多多跑
已參加 75 場比賽
PR 全馬
04:58:29
PR 半馬
02:01:01
總里程
9349.8 km
EDS/Leo
已參加 255 場比賽
PR 全馬
04:35:40
PR 半馬
01:58:39
總里程
10345.8 km
小4
已參加 44 場比賽
PR 全馬
05:11:00
PR 半馬
02:07:28
總里程
10228.1 km
王奕程
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:10:02
總里程
6061.7 km
王子(姐)
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:31:04
PR 半馬
01:50:03
總里程
7652.6 km
阿杰
已參加 134 場比賽
PR 全馬
02:59:46
PR 半馬
01:31:09
總里程
52891.4 km
鴻興 sean
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:20:22
PR 半馬
01:42:14
總里程
13881.5 km
SHENG
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:48:47
PR 半馬
02:04:16
總里程
5641.9 km
江大俠~Arsene~
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:40:22
PR 半馬
02:28:57
總里程
14449.3 km
劉守智
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:24:28
PR 半馬
01:57:16
總里程
10468.3 km
俊樺
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:39:37
總里程
28400.3 km
沛晴
已參加 3 場比賽
PR 全馬
00:00:00
總里程
671.5 km
Alex Hsu
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:25:34
總里程
4251.4 km
資訊一哥
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:57:49
PR 半馬
02:29:34
總里程
2827.2 km
林政賢
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:36:18
總里程
5102.3 km
陳漢宗
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:31:55
PR 半馬
01:49:36
總里程
4880.5 km
周文得
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:19:35
PR 半馬
01:24:08
總里程
12909.1 km
donchi
已參加 129 場比賽
PR 全馬
03:45:54
PR 半馬
01:44:44
總里程
17514.2 km
Peter Lee
已參加 98 場比賽
PR 全馬
03:31:32
PR 半馬
01:32:30
總里程
21795.0 km
洪鯤翔
已參加 89 場比賽
PR 全馬
03:47:09
PR 半馬
01:35:06
總里程
17374.8 km
居邦健
已參加 33 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:48:24
總里程
3737.4 km
南部咖
已參加 1 場比賽
總里程
280.7 km
王曉玲
已參加 25 場比賽
PR 半馬
02:58:16
總里程
3810.2 km
Elvis Huang
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:58:19
PR 半馬
01:50:25
總里程
19119.7 km
Richard Chen
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:51:46
PR 半馬
02:10:13
總里程
9276.3 km
鐵雄
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:52:35
PR 半馬
01:36:24
總里程
13423.7 km
Chandler Lu
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:27:11
PR 半馬
01:43:10
總里程
19625.7 km
許家彰(錸德慢跑)
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:32:09
PR 半馬
01:34:51
總里程
33793.6 km
阿銀
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:48:39
PR 半馬
02:05:18
總里程
1436.5 km
Melinda chu
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:05:27
PR 半馬
02:24:07
總里程
7186.0 km
黃順吉
已參加 701 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
63416.3 km
尼克(Nick)
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:37:33
總里程
1385.6 km
中年大叔
已參加 1 場比賽
總里程
5811.1 km
yarung
已參加 3 場比賽
總里程
951.4 km
曾子齊
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:27:02
PR 半馬
01:34:47
總里程
5623.9 km
kingman
已參加 152 場比賽
PR 全馬
03:14:04
PR 半馬
01:32:46
總里程
43359.3 km
郭燒麵
已參加 147 場比賽
PR 全馬
03:17:48
PR 半馬
01:37:51
總里程
42128.6 km
Germandeutsch
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:49:20
PR 半馬
01:35:48
總里程
9514.5 km
黃陳
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:32:26
PR 半馬
02:16:34
總里程
2719.8 km
macer
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:56:59
總里程
3518.6 km
ESONG
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:29:26
PR 半馬
01:56:05
總里程
5644.2 km
曹鈞淏
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:36:02
PR 半馬
01:41:05
總里程
2763.2 km
博武
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:20:15
PR 半馬
01:53:06
總里程
16882.5 km
蔡木瓜
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:42:07
總里程
889.8 km
XazkChou ( 小飛 )
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:53:51
PR 半馬
01:47:41
總里程
13174.1 km
LakeLouise
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:50:07
總里程
246.6 km
Claire
已參加 4 場比賽
總里程
233.4 km
啟章
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:08:13
總里程
817.5 km
施政達
已參加 71 場比賽
PR 全馬
06:24:50
PR 半馬
02:45:43
總里程
2118.5 km
鍾凱翔
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:29:21
PR 半馬
01:45:23
總里程
9421.0 km
賴昭
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:26:06
PR 半馬
02:15:40
總里程
1830.0 km
maruko
已參加 9 場比賽
總里程
925.9 km
阿寶
總里程
64.2 km
po-hao huang(449)
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:23:44
PR 半馬
01:55:18
總里程
11925.5 km
Vincent Cheng
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:52:38
PR 半馬
01:48:51
總里程
9667.7 km
鄭小美
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:03:00
PR 半馬
01:55:20
總里程
9734.9 km
葉育全
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:19:20
PR 半馬
01:26:42
總里程
2704.2 km
麥克筆 Mike Pan
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:47:09
PR 半馬
01:50:29
總里程
1662.3 km
潘遙
已參加 10 場比賽
總里程
1147.6 km
rainclair
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:11:29
PR 半馬
01:54:33
總里程
2726.1 km
林義哲
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:55:18
PR 半馬
02:00:40
總里程
13573.9 km
catsmoon
已參加 1 場比賽
總里程
442.6 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:43
PR 半馬
01:47:57
總里程
6159.4 km
黃子軒
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:36:17
總里程
4664.9 km
piyulee
已參加 4 場比賽
總里程
524.8 km
雲林遊人
總里程
11745.6 km
林搗拎
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:42:49
總里程
738.0 km
熊大(排灣長跑)
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:39:15
總里程
8500.9 km
Musun Lin
已參加 215 場比賽
PR 全馬
03:21:32
PR 半馬
01:34:16
總里程
29164.9 km
Wei Ting Tu
已參加 63 場比賽
PR 全馬
03:04:37
PR 半馬
01:14:11
總里程
8489.3 km
Joseph Lin
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:41:52
總里程
4131.2 km
吳家銘
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:47:50
總里程
3047.9 km
薩克
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:12:39
總里程
668.4 km
邱浤煇
已參加 26 場比賽
PR 全馬
03:39:12
PR 半馬
01:41:45
總里程
20933.0 km
Peng
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:10:00
PR 半馬
01:38:33
總里程
8247.3 km
張君豪
總里程
36.7 km
陳寵兒
總里程
65.0 km
Albert Huang
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:49:22
PR 半馬
01:50:45
總里程
25475.4 km
Gavin Wang
總里程
223.6 km
林明順
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:22:11
PR 半馬
01:35:00
總里程
15033.1 km
王俊堯
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:24:19
總里程
25925.1 km
Hsiu-Hsiu 王
已參加 24 場比賽
PR 全馬
05:25:01
PR 半馬
02:26:18
總里程
3656.4 km
蘇大智
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:50:10
PR 半馬
02:23:05
總里程
10315.1 km
楊新長
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:37:12
總里程
11436.6 km