shunfu 的朋友
83 位追隨者
EDS/Leo
已參加 255 場比賽
PR 全馬
04:35:40
PR 半馬
01:58:39
總里程
10345.8 km
Ivan Hsiao
已參加 112 場比賽
PR 全馬
02:59:25
總里程
34835.7 km
老官
已參加 122 場比賽
PR 全馬
03:17:47
PR 半馬
01:29:13
總里程
18278.6 km
威諾
已參加 106 場比賽
PR 全馬
03:13:01
PR 半馬
01:33:39
總里程
20327.8 km
王子(姐)
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:31:04
PR 半馬
01:50:03
總里程
7426.0 km
阿杰
已參加 133 場比賽
PR 全馬
02:59:46
PR 半馬
01:31:09
總里程
49967.2 km
SHENG
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:48:47
PR 半馬
02:04:16
總里程
5641.9 km
kenwa
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:34:55
PR 半馬
01:27:55
總里程
33209.8 km
tunan
已參加 33 場比賽
PR 全馬
05:27:00
PR 半馬
02:17:49
總里程
2845.6 km
江大俠~Arsene~
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:40:22
PR 半馬
02:28:57
總里程
13707.3 km
Kuroshio
已參加 44 場比賽
PR 全馬
04:20:41
PR 半馬
01:59:56
總里程
12543.9 km
左營平快車
已參加 30 場比賽
PR 全馬
02:56:57
PR 半馬
01:23:00
總里程
839.6 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
11357.1 km
陳喬吉
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:55:12
總里程
3809.1 km
Tim Yu
已參加 109 場比賽
PR 全馬
03:17:29
PR 半馬
01:33:44
總里程
32072.9 km
余宗緯
已參加 26 場比賽
PR 全馬
03:45:20
PR 半馬
01:37:28
總里程
5129.5 km
winy
已參加 91 場比賽
PR 全馬
02:57:38
PR 半馬
01:26:34
總里程
36570.2 km
小鼎
已參加 11 場比賽
PR 全馬
02:58:45
PR 半馬
01:22:18
總里程
10861.1 km
黃順吉
已參加 608 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
59271.7 km
Kelly Wu
已參加 71 場比賽
PR 全馬
04:04:07
PR 半馬
01:56:43
總里程
17671.1 km
namaha33
總里程
401.1 km
coola0127
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:03:08
總里程
2169.2 km
童文昌
已參加 93 場比賽
PR 全馬
03:44:00
PR 半馬
01:37:56
總里程
20923.1 km
William
已參加 143 場比賽
PR 全馬
03:16:47
PR 半馬
01:50:52
總里程
34513.3 km
Beck Lin
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:26:23
PR 半馬
01:27:39
總里程
10020.3 km
jay是跑者
已參加 93 場比賽
PR 全馬
02:57:33
PR 半馬
01:23:29
總里程
41229.4 km
Gordon sung
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:46:33
PR 半馬
01:26:52
總里程
20129.7 km
(๑╹∀╹๑) 米
已參加 66 場比賽
PR 全馬
04:09:44
PR 半馬
01:48:39
總里程
21457.3 km
Rubato
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
PR 半馬
01:55:21
總里程
3292.7 km
BenMâ
總里程
6186.0 km
Ya Lan Chen
已參加 46 場比賽
PR 全馬
05:57:14
PR 半馬
02:05:48
總里程
2306.4 km
努力地慢慢跑的弟弟(政賢)
已參加 2 場比賽
總里程
1770.1 km
Alyssa Lin
已參加 27 場比賽
PR 全馬
04:38:41
PR 半馬
02:00:03
總里程
5174.6 km
朱雅佳
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:38:56
PR 半馬
01:51:48
總里程
6505.2 km
陳渼蘭
已參加 27 場比賽
PR 全馬
04:50:40
PR 半馬
01:52:30
總里程
15791.9 km
章小妹
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:16:00
PR 半馬
02:00:25
總里程
16748.1 km
黃明鈞(黑書包)
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:06:26
PR 半馬
01:52:02
總里程
11147.1 km
JCY
已參加 199 場比賽
PR 全馬
03:24:49
PR 半馬
01:38:11
總里程
21908.6 km
Eason Lai
已參加 76 場比賽
PR 全馬
03:15:35
PR 半馬
01:29:24
總里程
40264.5 km
Fang
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:31:50
PR 半馬
01:34:19
總里程
31634.7 km
石崇崇
已參加 121 場比賽
PR 全馬
03:02:43
PR 半馬
01:23:39
總里程
19829.4 km
烘烘牧羊人(Stan)
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:53:05
PR 半馬
02:00:04
總里程
5146.9 km
張瑋
已參加 105 場比賽
PR 全馬
03:55:54
PR 半馬
01:42:56
總里程
21444.7 km
忠爺
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:29:51
PR 半馬
01:41:16
總里程
13092.2 km
Christine Liu
已參加 93 場比賽
PR 全馬
04:49:02
PR 半馬
02:11:42
總里程
11903.7 km
李小勛
已參加 80 場比賽
PR 全馬
03:23:19
PR 半馬
01:33:20
總里程
8567.1 km
飛飛
已參加 62 場比賽
PR 全馬
04:22:03
PR 半馬
01:59:08
總里程
18915.5 km
Sen Wu
已參加 62 場比賽
PR 全馬
02:38:46
PR 半馬
01:15:47
總里程
38652.4 km
玉涵
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:35:28
PR 半馬
02:04:06
總里程
10912.6 km
胡國池
已參加 49 場比賽
PR 半馬
01:50:48
總里程
14552.8 km
簡子融
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:28:54
PR 半馬
01:47:48
總里程
4195.2 km
阿尼又掛了~
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:58:18
總里程
444.1 km
ctc
已參加 46 場比賽
PR 全馬
05:22:04
總里程
6287.9 km
綠綠(不盡責業餘跑者)
已參加 14 場比賽
PR 全馬
06:19:22
PR 半馬
02:07:06
總里程
1265.2 km
余奕旻(玉米)
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:12:36
PR 半馬
01:30:07
總里程
18747.8 km
Chieh Huang
已參加 90 場比賽
PR 全馬
03:35:39
PR 半馬
01:42:05
總里程
14881.9 km
Peoney Hsiao
總里程
207.9 km
Paul Chien
已參加 8 場比賽
PR 全馬
03:53:50
PR 半馬
02:03:20
總里程
8029.7 km
zs wang
總里程
5471.1 km
阿不
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:23:14
總里程
1760.6 km
Lady恰恰 🍄
已參加 27 場比賽
PR 全馬
04:49:28
PR 半馬
02:15:04
總里程
4716.8 km
陳文吉
總里程
4518.4 km
Michelle Wu
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:34:51
總里程
4523.8 km
國洋
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:56:36
總里程
229.4 km
okchiou
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:52:20
PR 半馬
03:23:03
總里程
5699.2 km
湯湯
已參加 42 場比賽
PR 全馬
05:07:57
PR 半馬
02:50:00
總里程
5794.6 km
Michael Tung
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:06:59
PR 半馬
01:32:45
總里程
16657.8 km
Duke
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:23:41
PR 半馬
01:51:37
總里程
3946.0 km
劉小槤
已參加 2 場比賽
總里程
274.0 km
Justin(江小俠)
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:22:18
PR 半馬
01:33:38
總里程
9908.4 km
王柏仁 (Bo弟)
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:48:56
總里程
1111.6 km
Stella Chuang
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:49:10
PR 半馬
01:48:38
總里程
6640.1 km
小欣
已參加 11 場比賽
總里程
44.6 km
RR
已參加 1 場比賽
總里程
42.2 km
健安
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:42:20
PR 半馬
01:27:06
總里程
15913.1 km
Ryuichi 樂福哥
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:53:33
總里程
4912.3 km
陳忠文
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:31:48
PR 半馬
01:35:45
總里程
20319.4 km
Mark 李
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:30:57
總里程
4287.0 km
Jon De Leon (USA)
已參加 184 場比賽
PR 全馬
04:23:11
PR 半馬
00:59:17
總里程
20382.4 km
徐八珍
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:58:49
總里程
19576.9 km
江緯達
總里程
0.0 km
懿賢
總里程
42.4 km
Mina 米娜
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:57:23
總里程
1361.1 km