BenMâ 的朋友
135 位追隨者
布蘭登
已參加 77 場比賽
PR 全馬
03:21:11
PR 半馬
01:39:30
總里程
21453.5 km
小4
已參加 44 場比賽
PR 全馬
05:11:00
PR 半馬
02:07:28
總里程
9251.2 km
HudsonX
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:34:24
PR 半馬
01:44:14
總里程
10967.5 km
Ted Chang
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:52:25
PR 半馬
01:55:28
總里程
30992.1 km
威諾
已參加 105 場比賽
PR 全馬
03:13:01
PR 半馬
01:33:39
總里程
19227.1 km
david
已參加 126 場比賽
PR 全馬
04:52:00
PR 半馬
02:44:00
總里程
12183.8 km
阿杰
已參加 132 場比賽
PR 全馬
02:59:46
PR 半馬
01:31:09
總里程
47205.1 km
卡稱
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:02:16
總里程
4044.2 km
shunfu
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:43:13
PR 半馬
01:33:15
總里程
20223.0 km
Atienn
已參加 158 場比賽
PR 全馬
03:23:24
PR 半馬
01:32:06
總里程
22177.7 km
Jerry Tai
已參加 135 場比賽
PR 全馬
04:18:59
PR 半馬
01:57:01
總里程
37025.1 km
Tim Yu
已參加 107 場比賽
PR 全馬
03:17:29
PR 半馬
01:33:44
總里程
30372.6 km
winy
已參加 89 場比賽
PR 全馬
02:57:38
PR 半馬
01:26:34
總里程
33934.1 km
陳子豪
已參加 1 場比賽
總里程
4899.5 km
周阿祥
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:06:21
PR 半馬
01:57:14
總里程
8497.0 km
許家彰(錸德慢跑)
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:32:09
PR 半馬
01:34:51
總里程
32999.2 km
黃順吉
已參加 565 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
55181.1 km
Wen
已參加 70 場比賽
PR 全馬
04:38:29
PR 半馬
02:01:40
總里程
7498.2 km
Kelly Wu
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:04:07
PR 半馬
01:56:43
總里程
16629.6 km
Abel
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:27:17
總里程
21305.8 km
大翔愛吃漢堡堡
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:12:37
PR 半馬
01:55:16
總里程
3586.3 km
Otto
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:29:12
PR 半馬
01:44:07
總里程
19231.6 km
Beck Lin
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:26:23
PR 半馬
01:27:39
總里程
9860.1 km
蕭輔政
已參加 29 場比賽
PR 全馬
04:31:52
PR 半馬
01:49:32
總里程
1954.3 km
jay是跑者
已參加 91 場比賽
PR 全馬
02:57:33
PR 半馬
01:23:29
總里程
38043.4 km
沈小那
已參加 26 場比賽
PR 全馬
06:26:00
PR 半馬
02:40:26
總里程
5262.5 km
(๑╹∀╹๑) 米
已參加 65 場比賽
PR 全馬
04:09:44
PR 半馬
01:56:20
總里程
20384.0 km
林非
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:37:39
PR 半馬
02:08:57
總里程
2561.7 km
Pamela
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:41:44
PR 半馬
02:04:11
總里程
8153.8 km
吉米熊
已參加 7 場比賽
總里程
543.1 km
LIN
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:23:06
PR 半馬
01:50:33
總里程
5134.0 km
Dora 燕
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:17:30
PR 半馬
02:33:33
總里程
1114.0 km
Linus
總里程
18031.0 km
蔡佩珊
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
20147.7 km
努力地慢慢跑的弟弟(政賢)
已參加 2 場比賽
總里程
1770.1 km
Rita
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:30:38
PR 半馬
02:12:29
總里程
3903.3 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:43
PR 半馬
01:47:57
總里程
6159.4 km
Ling Chiu
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:36:16
PR 半馬
01:43:42
總里程
16690.5 km
張新新
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:02:33
PR 半馬
02:21:52
總里程
14344.2 km
章小妹
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:16:00
PR 半馬
02:00:25
總里程
15335.3 km
邱永茂
已參加 76 場比賽
PR 全馬
03:35:05
PR 半馬
01:47:55
總里程
18212.7 km
JCY
已參加 193 場比賽
PR 全馬
03:24:49
PR 半馬
01:38:11
總里程
19618.0 km
Eason Lai
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:15:35
PR 半馬
01:29:24
總里程
37869.9 km
肆零李
總里程
8813.5 km
羅倫斯
已參加 29 場比賽
PR 全馬
05:54:02
PR 半馬
02:20:14
總里程
1649.2 km
Catharine Bianchi
總里程
5.3 km
烘烘牧羊人(Stan)
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:53:05
PR 半馬
02:00:04
總里程
5114.9 km
Stanley Huang(阿德)
已參加 72 場比賽
PR 全馬
02:57:48
PR 半馬
01:26:14
總里程
25841.7 km
銀鈴 Grace
已參加 60 場比賽
PR 全馬
04:16:46
PR 半馬
01:53:47
總里程
10006.6 km
Shanbao Wu
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:59:52
PR 半馬
02:28:31
總里程
1815.0 km
鄭以奇
總里程
0.0 km
忠爺
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:29:51
PR 半馬
01:41:16
總里程
13092.2 km
鄭坤成
總里程
889.3 km
納豆
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:43:34
PR 半馬
02:09:55
總里程
13389.9 km
李仲和
總里程
3953.4 km
jaschoung
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:37:50
PR 半馬
01:42:33
總里程
8160.4 km
張佑安
已參加 57 場比賽
PR 全馬
03:08:19
PR 半馬
01:29:32
總里程
11573.2 km
屎大胖
已參加 1 場比賽
總里程
12459.6 km
Sen Wu
已參加 62 場比賽
PR 全馬
02:38:46
PR 半馬
01:15:47
總里程
36580.7 km
Cecily Chu
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:17:34
PR 半馬
02:02:48
總里程
3154.0 km
Betty
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:31:00
PR 半馬
02:10:33
總里程
6436.0 km
Chinfu
已參加 118 場比賽
PR 全馬
04:33:29
PR 半馬
02:20:45
總里程
18062.6 km
AK
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:08:46
PR 半馬
01:50:47
總里程
8583.6 km
Ken Tang
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:24:29
PR 半馬
02:05:07
總里程
3988.8 km
Kathy Tsai
已參加 89 場比賽
PR 全馬
04:11:54
PR 半馬
01:56:10
總里程
21782.8 km
Jackie Li
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:55:42
PR 半馬
01:48:06
總里程
12312.9 km
洄瀾揪ㄞ走
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:37:05
總里程
9539.4 km
玉涵
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:35:28
PR 半馬
02:04:06
總里程
10777.5 km
Tink
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:22:29
PR 半馬
02:00:35
總里程
1650.6 km
史立山
總里程
1567.4 km
李同湖
已參加 78 場比賽
PR 全馬
03:24:13
PR 半馬
01:31:59
總里程
36643.0 km
阿尼又掛了~
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:58:18
總里程
444.1 km
tina-chuang
已參加 54 場比賽
PR 全馬
05:40:34
PR 半馬
02:26:05
總里程
4459.8 km
許淑貞
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:19:23
總里程
8276.8 km
Ken Ho
已參加 43 場比賽
PR 全馬
04:31:44
PR 半馬
01:45:31
總里程
5816.2 km
謝禎永
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:03:55
總里程
8269.6 km
阿昌
已參加 36 場比賽
PR 全馬
04:24:53
PR 半馬
01:43:48
總里程
6525.7 km
Paul Chien
已參加 8 場比賽
PR 全馬
03:53:50
PR 半馬
02:03:20
總里程
8029.7 km
Huang Dan-Dan
總里程
20.1 km
Fan
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:32:11
總里程
1642.4 km
ting
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:49:28
PR 半馬
02:17:37
總里程
4110.5 km
Lady恰恰 🍄
已參加 27 場比賽
PR 全馬
04:49:28
PR 半馬
02:15:04
總里程
4716.8 km
顏俊良
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:31:26
總里程
825.0 km
Gold Chien
總里程
10692.3 km
Candy Liu
總里程
0.0 km
柯博文
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:00:07
PR 半馬
01:43:16
總里程
1144.7 km
Vincent Karma Wang
總里程
0.0 km
曉雲
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:08:37
總里程
8208.9 km
Hsinling Lee
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:30:41
PR 半馬
01:58:48
總里程
12924.5 km
林成
已參加 50 場比賽
PR 全馬
04:33:49
PR 半馬
01:56:40
總里程
14053.8 km
玉芳
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:37:33
總里程
19814.3 km
湯湯
已參加 42 場比賽
PR 全馬
05:07:57
PR 半馬
02:50:00
總里程
5772.3 km
奶奶熊
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:45:54
PR 半馬
01:48:55
總里程
9177.1 km
Tanya
已參加 14 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1842.7 km
Adam Chen
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:21:49
總里程
1468.0 km
April
總里程
367.0 km
Co
已參加 1 場比賽
總里程
833.7 km
orton
總里程
196.1 km
PeGGy
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:28:28
總里程
982.6 km
別偷懶⋯
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:04:33
PR 半馬
01:55:11
總里程
7728.5 km
謝哲
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:43:30
PR 半馬
01:44:57
總里程
4974.3 km
綠仔
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:12:29
PR 半馬
02:03:00
總里程
3730.5 km
曾宏斌
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:33:51
PR 半馬
02:04:25
總里程
7899.6 km
顏馥萱
總里程
191.2 km
健安
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:42:20
PR 半馬
01:27:06
總里程
15437.1 km
別偷懶⋯
總里程
3693.0 km
Kung
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:46:49
PR 半馬
02:07:42
總里程
11759.1 km
Jason Lin
總里程
15225.8 km
許平宗
已參加 1 場比賽
總里程
931.6 km
施嘉明
總里程
0.0 km
Joker
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:38:15
PR 半馬
01:44:42
總里程
4415.3 km
midly
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:48:00
PR 半馬
01:55:23
總里程
3519.7 km
JOJO
總里程
286.6 km
可去冰
總里程
0.0 km
Janet Ho
總里程
19.4 km
羅釧源
總里程
8.1 km
Hawk Lin
總里程
2355.1 km
喬治
已參加 1 場比賽
總里程
7097.7 km
Miss Lo
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:34:29
總里程
3035.5 km
Amy Chiang
已參加 49 場比賽
PR 全馬
05:10:14
PR 半馬
02:10:02
總里程
3497.3 km
黃建智
總里程
1901.4 km
Maria chen
總里程
1387.6 km
小毛
已參加 1 場比賽
總里程
5366.2 km
Maxine Su
總里程
0.0 km
溫炫博
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:43:02
PR 半馬
01:44:43
總里程
14692.9 km
Isaac Hsieh
總里程
1397.9 km
湯翊婷
總里程
0.0 km
彥彥
已參加 66 場比賽
PR 全馬
03:14:40
PR 半馬
01:31:36
總里程
9299.3 km
mo卡卡
已參加 54 場比賽
PR 全馬
03:55:32
PR 半馬
01:48:48
總里程
8307.5 km
Miko Chiang
已參加 23 場比賽
PR 全馬
03:32:59
PR 半馬
01:29:24
總里程
12938.7 km
別偷懶
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:37:56
PR 半馬
02:15:59
總里程
5156.9 km
段明廷
總里程
13201.9 km
Irene Yu
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:55:52
總里程
7615.8 km
陳永達
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:55:53
總里程
2960.3 km
Pen Chih Chu
已參加 2 場比賽
PR 全馬
04:34:52
PR 半馬
02:35:48
總里程
2860.1 km