10 位MW之友 27.9 km 排名
NO.1 djjacky(小杰)
27.9 km 成績 : 02:00:00
NO.2 matt cheng
27.9 km 成績 : 02:27:27
NO.3 葉聰哲
27.9 km 成績 : 02:36:45
NO.4 魯小達
27.9 km 成績 : 02:53:36
NO.5 馬紹
27.9 km 成績 : 03:01:29
NO.6 Ansel
27.9 km 成績 : 03:26:17
NO.7 Donna Nien
27.9 km 成績 : 03:31:57
NO.8 wade
27.9 km 成績 : 03:32:00
NO.9 哈利
27.9 km 成績 : 03:41:19
NO.10 小童
27.9 km 成績 : 04:08:46
10 位MW之友 19.7 km 排名
NO.1 CCJ
19.7 km 成績 : 00:40:00
NO.2 bled Chen
19.7 km 成績 : 00:41:09
NO.3 Gina
19.7 km 成績 : 00:41:55
NO.4 小英
19.7 km 成績 : 00:42:22
NO.5 Huang Peggy
19.7 km 成績 : 00:44:29
NO.6
19.7 km 成績 : 00:44:30
NO.7 RUN希望陳平進
19.7 km 成績 : 00:50:46
NO.8 Hsin Hua Chou
19.7 km 成績 : 00:51:58
NO.9 Gino Yu
19.7 km 成績 : 00:53:59
NO.10 Nan
19.7 km 成績 : 00:54:44
10 位MW之友 14.5 km 排名
NO.1 張蔭富
14.5 km 成績 : 00:58:17
NO.2 chi_wen
14.5 km 成績 : 01:07:09
NO.3 Eason Chan
14.5 km 成績 : 01:08:07
NO.4 Yan Kai Jaing
14.5 km 成績 : 01:08:43
NO.5 caterlanse
14.5 km 成績 : 01:09:22
NO.6 黃皓正
14.5 km 成績 : 01:09:24
NO.7 廖武輝
14.5 km 成績 : 01:11:41
NO.8 小健
14.5 km 成績 : 01:12:16
NO.9 翁大華
14.5 km 成績 : 01:12:45
NO.10 巫清泉
14.5 km 成績 : 01:14:36
10 位MW之友 8.4 km 排名
NO.1 Matt
8.4 km 成績 : 00:34:49
NO.2 Wade Yeh
8.4 km 成績 : 00:35:06
NO.3 吳展好
8.4 km 成績 : 00:35:15
NO.4 kobryant888
8.4 km 成績 : 00:36:40
NO.5 kjs666
8.4 km 成績 : 00:37:25
NO.6 @張小弟@
8.4 km 成績 : 00:37:37
NO.7 Bear Hu
8.4 km 成績 : 00:39:01
NO.8 葉宗錡
8.4 km 成績 : 00:39:41
NO.9 艾斯 《動魂》
8.4 km 成績 : 00:42:20
NO.10 文智
8.4 km 成績 : 00:45:04
10 位MW之友 6.2 km 排名
NO.1 超哥
6.2 km 成績 : 00:31:06
NO.2 巴巴拉
6.2 km 成績 : 00:31:48
NO.3 🐟余明宗🎨
6.2 km 成績 : 00:33:00
NO.4 Ivan Jaw
6.2 km 成績 : 00:33:27
NO.5 郭大俠
6.2 km 成績 : 00:33:34
NO.6 捲毛大嬸-RUN希望
6.2 km 成績 : 00:33:55
NO.7 KERO MI
6.2 km 成績 : 00:34:19
NO.8 陳泓瑜
6.2 km 成績 : 00:36:51
NO.9 Yili Chen
6.2 km 成績 : 00:37:15
NO.10 阿茗
6.2 km 成績 : 00:37:51
10 位MW之友 5.3 km 排名
NO.1 鄭揚霖
5.3 km 成績 : 00:17:21
NO.2 LDS超馬團柏翰
5.3 km 成績 : 00:23:13
NO.3 叫吳董-RUN希望
5.3 km 成績 : 00:24:21
NO.4 邱志清
5.3 km 成績 : 00:25:36
NO.5 黃柏軒
5.3 km 成績 : 00:26:19
NO.6 連育賢
5.3 km 成績 : 00:28:59
NO.7 林淑瑛
5.3 km 成績 : 00:30:44
NO.8 小笨哥哥
5.3 km 成績 : 00:30:55
NO.9 Jason Chiang
5.3 km 成績 : 00:31:00
NO.10 Faustus Lin
5.3 km 成績 : 00:31:38
10 位MW之友 5.2 km 排名
NO.1 Mandy
5.2 km 成績 : 00:24:30
NO.2 Glenlin
5.2 km 成績 : 00:24:30
NO.3 Kate Jheng
5.2 km 成績 : 00:25:09
NO.4 白家豪(Gary)
5.2 km 成績 : 00:29:55
NO.5 豬豬豬(iRunBoom)
5.2 km 成績 : 00:32:12
NO.6 Fina Chen
5.2 km 成績 : 00:32:39
NO.7 VickySoc
5.2 km 成績 : 00:32:54
NO.8 Jade Tu
5.2 km 成績 : 00:34:12
NO.9 米琪
5.2 km 成績 : 00:35:03
NO.10 吳小詩
5.2 km 成績 : 00:35:42
10 位MW之友 4.0 km 排名
NO.1 BuBuLin
4.0 km 成績 : 00:15:45
NO.2 盧俊斌
4.0 km 成績 : 00:15:53
NO.3 何翌如
4.0 km 成績 : 00:17:01
NO.4 帥氣小尼
4.0 km 成績 : 00:17:59
NO.5 George Chen
4.0 km 成績 : 00:19:38
NO.6 RoyChang
4.0 km 成績 : 00:19:42
NO.7 榮燦
4.0 km 成績 : 00:20:11
NO.8 NaNa
4.0 km 成績 : 00:20:18
NO.9 Pauline Liu
4.0 km 成績 : 00:20:26
NO.10 林琴
4.0 km 成績 : 00:22:02
HOT! 2017/04/16(日)
2017新北市鐵道馬拉松接力賽
福隆遊客中心
組別
27.9 km
19.7 km
14.5 km
8.4 km
6.2 km
5.3 km
5.2 km
4.0 km
最新參加人數
212

組別

27.9 km

19.7 km

14.5 km

8.4 km

6.2 km

5.3 km

5.2 km

4.0 km賽事介紹 : 2017新北市鐵道馬拉松接力賽 (前往官方網站)

官方網站: Link
簡章連結: Link
報名網址: Link
開始報名 : 2017/01/24 00:00
截止報名 : 2017/02/13 00:00

歷年評價 : 20172.9
2016
4.3

275 位馬拉松世界之友評分
2.9
11
61
120
44
39
完成賽事的馬拉松之友 !