1 10.0 km ranking
NO.1 Vanessa Fan Fan
10.0 km Result : 01:13:53
HOT! 2015/04/01(三)
2015桃園蘆竹濱海馬拉松
蘆竹區海湖里海湖地景公園
組別
全馬
半馬
10.0 km
最新參加人數
1

組別

全馬

半馬

10.0 km賽事介紹 : (前往官方網站)

1 位馬拉松世界之友評分
0
0
0
1
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !