Mingjie Huang 的DNA | 封面
Run because i can !
共獲得
共獲得 留言
7548
240
已繞赤道 0.1883 圈
跑齡2021 年 | 共獲得 92 枚運動獎章 | 個人累積總里程7548km
2021/10/20 恭喜 Mingjie Huang 獲得 750 留言數
Mingjie Huang 已連續運動 377 天,繼續加油 !
* 超過60小時沒有運動則視為中斷 *
Mingjie Huang 台北市
ID 355056