winy 的朋友
296 位追隨者
電子李(18^ 3長跑隊)
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:23:20
總里程
34088.6 km
Lobo
已參加 56 場比賽
PR 全馬
03:03:03
PR 半馬
01:26:43
總里程
30599.6 km
李國韶
已參加 54 場比賽
PR 全馬
03:09:58
PR 半馬
01:36:06
總里程
39823.3 km
何祚璞
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:55:03
PR 半馬
01:55:04
總里程
7627.5 km
浩澤(大坪)
已參加 83 場比賽
總里程
28317.5 km
PJ
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:21:40
PR 半馬
01:45:02
總里程
9298.7 km
海人
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:11:26
PR 半馬
01:23:35
總里程
10716.2 km
EDS/Leo
已參加 255 場比賽
PR 全馬
04:35:40
PR 半馬
01:58:39
總里程
10345.8 km
簡贏
已參加 10 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:29:10
總里程
43021.5 km
小4
已參加 44 場比賽
PR 全馬
05:11:00
PR 半馬
02:07:28
總里程
8755.2 km
良川🇹🇼
已參加 118 場比賽
PR 全馬
03:20:28
PR 半馬
01:26:24
總里程
24582.0 km
Skyler
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:00:18
總里程
2617.8 km
Ivan Hsiao
已參加 104 場比賽
PR 全馬
02:59:25
總里程
30308.4 km
老官
已參加 120 場比賽
PR 全馬
03:17:47
PR 半馬
01:29:13
總里程
18158.8 km
劉仁釗
已參加 89 場比賽
PR 全馬
03:25:47
總里程
15148.4 km
王奕程
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:10:02
總里程
6061.7 km
EricTsai168
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:36:56
PR 半馬
01:42:09
總里程
16037.3 km
大偉
已參加 174 場比賽
PR 全馬
03:43:52
PR 半馬
01:51:25
總里程
36565.9 km
寶琳-球
已參加 129 場比賽
PR 全馬
03:50:00
PR 半馬
01:38:18
總里程
21015.2 km
sita(蚯蚓)
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:52:28
PR 半馬
02:18:23
總里程
6656.7 km
Jerry Wu
已參加 5 場比賽
PR 全馬
03:18:06
PR 半馬
01:37:25
總里程
21106.9 km
王子(姐)
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:31:04
PR 半馬
01:50:03
總里程
7133.9 km
阿杰
已參加 131 場比賽
PR 全馬
02:59:46
PR 半馬
01:31:09
總里程
44940.9 km
91616
已參加 82 場比賽
PR 全馬
04:12:06
PR 半馬
02:01:36
總里程
11549.8 km
谷中華
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
總里程
3980.7 km
soren
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:18:58
PR 半馬
01:37:36
總里程
15026.6 km
Ira
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:37:53
總里程
1244.2 km
Wallace
已參加 110 場比賽
PR 全馬
04:49:02
PR 半馬
01:50:11
總里程
8416.9 km
Eason Lin
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:14:27
PR 半馬
01:33:40
總里程
18908.1 km
鴻興 sean
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:20:22
PR 半馬
01:42:14
總里程
13654.6 km
阿sam
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:06:26
PR 半馬
01:28:25
總里程
21742.7 km
Ray
已參加 24 場比賽
PR 全馬
05:15:17
PR 半馬
01:55:16
總里程
4612.7 km
時守仁
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:03:00
總里程
5370.1 km
嘉琪
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:55:08
總里程
2861.0 km
SHENG
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:48:47
PR 半馬
02:04:16
總里程
5636.9 km
kenwa
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:34:55
PR 半馬
01:27:55
總里程
31084.6 km
江大俠~Arsene~
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:40:22
PR 半馬
02:28:57
總里程
12398.3 km
智源
已參加 148 場比賽
PR 全馬
02:59:58
總里程
20191.2 km
shunfu
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:43:13
PR 半馬
01:33:15
總里程
19708.7 km
Martin
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:16:13
PR 半馬
01:41:08
總里程
5117.6 km
紀小杰
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:45:28
PR 半馬
02:19:47
總里程
3035.2 km
俊樺
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:39:37
總里程
23188.6 km
姚雯鳳
已參加 91 場比賽
PR 全馬
04:52:40
PR 半馬
02:03:55
總里程
8230.1 km
沛晴
已參加 3 場比賽
PR 全馬
00:00:00
總里程
671.5 km
Y龍
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:42:31
PR 半馬
01:46:54
總里程
3263.1 km
黑爸
已參加 15 場比賽
PR 半馬
01:59:22
總里程
11918.3 km
Alex Hsu
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:25:34
總里程
4244.1 km
高銓順
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:17:48
PR 半馬
01:58:34
總里程
15632.0 km
Atienn
已參加 158 場比賽
PR 全馬
03:23:24
PR 半馬
01:32:06
總里程
22010.5 km
深般若
已參加 130 場比賽
PR 全馬
03:04:03
PR 半馬
01:26:36
總里程
24141.3 km
Ac Chen(阿禧)
已參加 151 場比賽
PR 全馬
04:22:01
PR 半馬
01:59:07
總里程
32276.0 km
林順澤
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:47:13
PR 半馬
01:45:40
總里程
8905.0 km
資訊一哥
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:57:49
PR 半馬
02:29:34
總里程
2827.2 km
林政賢
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:36:18
總里程
5102.3 km
小綺
已參加 13 場比賽
PR 全馬
06:08:31
PR 半馬
02:16:53
總里程
1795.8 km
陳佑誠(Ken)
已參加 36 場比賽
PR 全馬
06:25:31
PR 半馬
02:05:37
總里程
1876.6 km
Kuroshio
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:20:41
PR 半馬
01:59:56
總里程
10987.4 km
楊鵬耀
已參加 38 場比賽
PR 全馬
06:12:47
PR 半馬
02:00:50
總里程
5710.9 km
左營平快車
已參加 30 場比賽
PR 全馬
02:56:57
PR 半馬
01:23:00
總里程
839.6 km
Sky ~
總里程
0.0 km
Jerry Tai
已參加 133 場比賽
PR 全馬
04:18:59
PR 半馬
01:57:01
總里程
34462.4 km
羊小明
已參加 116 場比賽
PR 全馬
04:05:22
PR 半馬
01:48:27
總里程
17435.5 km
李光哲
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:32:16
PR 半馬
01:44:41
總里程
10102.9 km
Supra Yang
已參加 45 場比賽
PR 全馬
03:59:09
總里程
14591.5 km
nice999(LDS超馬團)
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:47:46
PR 半馬
01:30:55
總里程
20804.7 km
Andy Cheng
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:26:24
PR 半馬
01:59:56
總里程
17880.5 km
paulawanda
總里程
45716.3 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
10540.4 km
居邦健
已參加 33 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:48:24
總里程
3737.4 km
謝致偉
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:00:47
總里程
19780.7 km
陳喬吉
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:55:12
總里程
3794.2 km
顏老
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:28:56
PR 半馬
01:37:07
總里程
17446.7 km
akira
總里程
790.3 km
Tim Yu
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:17:29
PR 半馬
01:33:44
總里程
28401.5 km
Grace26
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:39:23
PR 半馬
01:47:43
總里程
14320.3 km
王曉玲
已參加 25 場比賽
PR 半馬
02:58:16
總里程
3475.5 km
Elvis Huang
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:58:19
PR 半馬
01:50:25
總里程
16663.9 km
余宗緯
已參加 26 場比賽
PR 全馬
03:45:20
PR 半馬
01:37:28
總里程
5129.5 km
OAblack
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:49:45
PR 半馬
02:03:00
總里程
7357.4 km
Miller
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:24:05
PR 半馬
01:39:36
總里程
20207.2 km
周阿祥
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:06:21
PR 半馬
01:57:14
總里程
8494.7 km
藍鴻偉
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:57:46
PR 半馬
01:40:44
總里程
5488.9 km
綠茶
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:51:46
PR 半馬
02:10:13
總里程
7790.5 km
鐵雄
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:52:35
PR 半馬
01:36:24
總里程
12837.0 km
Guest
總里程
0.0 km
Eros
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:09:03
PR 半馬
01:50:33
總里程
2450.2 km
蘭迪
已參加 88 場比賽
PR 全馬
04:07:00
PR 半馬
01:51:31
總里程
14005.0 km
Alvin
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:48:07
PR 半馬
01:43:19
總里程
18627.6 km
Chandler Lu
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:27:11
PR 半馬
01:43:10
總里程
19625.7 km
Jonathan
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:13:33
PR 半馬
01:39:29
總里程
13174.2 km
大將青雉
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:53:43
PR 半馬
01:42:36
總里程
15682.2 km
薇薇
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:44:58
PR 半馬
01:59:52
總里程
3893.5 km
Miffy
已參加 84 場比賽
PR 半馬
01:56:36
總里程
11369.8 km
阿銀
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:48:39
PR 半馬
02:05:18
總里程
1436.5 km
Melinda chu
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:05:27
PR 半馬
02:24:07
總里程
7158.0 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
3057.4 km
黃順吉
已參加 507 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
51681.4 km
LDS超馬團柏翰
已參加 140 場比賽
PR 全馬
03:11:03
PR 半馬
01:29:01
總里程
34558.7 km
尼克(Nick)
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:37:33
總里程
1385.6 km
石決在
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:14:00
PR 半馬
02:35:28
總里程
6900.1 km
Archong
已參加 93 場比賽
PR 全馬
03:22:07
PR 半馬
01:42:36
總里程
25153.1 km
Kelly Wu
已參加 67 場比賽
PR 全馬
04:06:49
PR 半馬
01:56:43
總里程
15104.5 km
Aska
總里程
439.4 km
吳進益
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:49:14
PR 半馬
00:00:00
總里程
2942.5 km
YJChen
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:44:06
總里程
1999.1 km
namaha33
總里程
401.1 km
Min
已參加 22 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
752.8 km
coola0127
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:03:08
總里程
2135.8 km
米拉
已參加 12 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
02:04:38
總里程
762.6 km
Kevin Tsai
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:31:32
總里程
16065.1 km
郭燒麵
已參加 140 場比賽
PR 全馬
03:18:37
PR 半馬
01:37:51
總里程
36049.7 km
Jason 大叔
已參加 100 場比賽
PR 全馬
04:57:36
PR 半馬
02:05:41
總里程
11109.0 km
童文昌
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:44:00
PR 半馬
01:37:56
總里程
18848.3 km
剩跑步的功能
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:34:44
PR 半馬
01:36:25
總里程
19247.6 km
小郭
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:57:20
總里程
2401.8 km
安東尼
已參加 4 場比賽
總里程
1899.2 km
kimweng
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:31:03
PR 半馬
01:38:30
總里程
21618.5 km
William
已參加 143 場比賽
PR 全馬
03:16:47
PR 半馬
01:50:52
總里程
30932.5 km
X-Panda
已參加 1 場比賽
PR 全馬
05:37:07
總里程
3863.0 km
黃陳
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:32:26
PR 半馬
02:16:34
總里程
2590.2 km
日向夏美
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:35:53
PR 半馬
02:05:00
總里程
9575.3 km
Jin cheng (高雄都會長跑)
已參加 147 場比賽
PR 全馬
03:04:56
總里程
28951.7 km
vic huang
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:09:00
PR 半馬
02:11:09
總里程
7023.1 km
紀小雄
已參加 58 場比賽
PR 全馬
05:22:56
PR 半馬
01:49:25
總里程
6602.0 km
ESONG
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:29:26
PR 半馬
01:56:05
總里程
5457.4 km
Diwen Chiu
已參加 3 場比賽
總里程
428.4 km
ilong Xu
總里程
7380.4 km
Abel
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:27:17
總里程
18483.1 km
XazkChou ( 小飛 )
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:53:51
PR 半馬
01:47:41
總里程
13046.9 km
aloz🍎
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:48:18
PR 半馬
02:25:29
總里程
4154.6 km
ian
已參加 55 場比賽
PR 全馬
04:23:22
PR 半馬
01:42:20
總里程
20618.5 km
LakeLouise
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:50:07
總里程
246.6 km
大翔愛吃漢堡堡
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:12:37
PR 半馬
01:55:16
總里程
3586.3 km
Joe Huang
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:50:30
PR 半馬
01:56:30
總里程
5950.7 km
Hsin Ting Lin
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:26:23
PR 半馬
01:27:39
總里程
9665.7 km
jeter
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:16:28
總里程
6179.2 km
天寶
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:37:01
總里程
1761.6 km
帶刀【Zachary Chen】
已參加 18 場比賽
PR 全馬
06:14:15
PR 半馬
02:35:14
總里程
851.1 km
lily大美女
已參加 79 場比賽
PR 全馬
00:30:00
PR 半馬
02:11:00
總里程
9748.1 km
李東鴻
已參加 24 場比賽
PR 半馬
02:43:01
總里程
1596.4 km
ksjou
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:31:53
PR 半馬
01:55:42
總里程
19962.9 km
陳百龍
已參加 43 場比賽
PR 半馬
01:48:27
總里程
22690.8 km
小成
已參加 4 場比賽
總里程
14145.8 km
Lulu Kao
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:29:17
PR 半馬
02:15:30
總里程
2509.8 km
張淑玲
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:08:16
PR 半馬
01:49:23
總里程
8210.8 km
jay是跑者
已參加 85 場比賽
PR 全馬
02:57:56
PR 半馬
01:23:29
總里程
34981.2 km
李安東
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:41:08
PR 半馬
01:58:18
總里程
5941.8 km
謝進興
已參加 128 場比賽
PR 全馬
03:13:27
PR 半馬
01:34:43
總里程
27349.0 km
就只是想跑
已參加 12 場比賽
PR 全馬
05:54:36
PR 半馬
01:42:26
總里程
2217.9 km
Albert Lee
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:48:38
PR 半馬
01:39:27
總里程
2976.1 km
Mike
已參加 2 場比賽
總里程
420.6 km
georgef0130
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:17:22
PR 半馬
01:38:49
總里程
14378.6 km
Eric Chou
已參加 4 場比賽
總里程
2018.8 km
Fanjz(Felix)
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:00:58
總里程
842.2 km
沈小那
已參加 25 場比賽
PR 全馬
06:26:00
PR 半馬
02:40:26
總里程
4998.8 km
施政達
已參加 71 場比賽
PR 全馬
06:24:50
PR 半馬
02:45:43
總里程
2118.5 km
鍾凱翔
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:29:21
PR 半馬
01:45:23
總里程
9421.0 km
Matthew
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:59:34
PR 半馬
02:02:58
總里程
5888.4 km
kitsune
已參加 23 場比賽
PR 半馬
02:14:04
總里程
2044.4 km
李成祥
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:59:18
PR 半馬
01:48:01
總里程
13947.7 km
賴昭
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:26:06
PR 半馬
02:15:40
總里程
1729.1 km
Gavan
總里程
531.9 km
ellen3336
已參加 5 場比賽
PR 全馬
06:29:06
總里程
689.3 km
廖展陞
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:27:53
PR 半馬
01:57:10
總里程
2268.7 km
maruko
已參加 9 場比賽
總里程
925.9 km
香蕉
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:39:53
總里程
2151.5 km
小哞八
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:59:46
PR 半馬
01:59:57
總里程
9253.9 km
Gordon sung
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:46:33
PR 半馬
01:26:52
總里程
18326.1 km
(๑╹∀╹๑) 米
已參加 63 場比賽
PR 全馬
04:09:44
PR 半馬
01:56:20
總里程
18792.7 km
小洛
已參加 18 場比賽
PR 半馬
01:36:35
總里程
2003.1 km
曾小范
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:26:22
總里程
2076.9 km
kaikai
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:21:55
總里程
31374.0 km
💫SAM
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:06:27
PR 半馬
01:50:00
總里程
18502.0 km
Chris Chang
已參加 128 場比賽
PR 全馬
03:28:54
PR 半馬
01:49:36
總里程
12714.6 km
po-hao huang(449)
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:23:44
PR 半馬
01:55:18
總里程
10825.8 km
amy烏龜快跑
已參加 6 場比賽
總里程
5465.4 km
鄭小美
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:03:00
PR 半馬
01:55:20
總里程
9734.9 km
Alienate
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:37:00
總里程
4394.0 km
Rubato
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
PR 半馬
01:55:21
總里程
3207.8 km
SeanRiver
已參加 8 場比賽
PR 全馬
06:42:16
PR 半馬
02:28:36
總里程
10018.0 km
Jacky_何
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:23:00
PR 半馬
02:00:00
總里程
2285.5 km
吳智緯
已參加 14 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1647.0 km
maggie
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:30:00
PR 半馬
02:02:04
總里程
1997.1 km
姜美全
總里程
3538.2 km
BenMâ
總里程
5949.8 km
Andrew Lin
已參加 3 場比賽
總里程
508.2 km
Ya Lan Chen
已參加 46 場比賽
PR 全馬
05:57:14
PR 半馬
02:05:48
總里程
2302.4 km
I-Ming Chi
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:26:06
PR 半馬
01:35:33
總里程
14836.5 km
廖紋樑
已參加 3 場比賽
總里程
236.9 km
Raymond
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:26:28
總里程
2203.8 km
小謝
已參加 1 場比賽
總里程
20.1 km
Billy小子
已參加 105 場比賽
PR 全馬
05:03:24
PR 半馬
01:56:38
總里程
13645.6 km
妃鵑
已參加 12 場比賽
PR 全馬
06:00:32
PR 半馬
00:00:00
總里程
1819.3 km
謝佳惠
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:06:03
總里程
1455.2 km
Madis
已參加 1 場比賽
總里程
774.8 km
王漢忠
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:40:20
PR 半馬
01:50:57
總里程
4101.6 km
Rollgo
總里程
2199.7 km
白玉如(姐刷的是黑卡~~)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:50:00
總里程
4988.3 km
蔡佩珊
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
19797.4 km
Fenny Hsu
已參加 24 場比賽
PR 半馬
02:39:03
總里程
2097.5 km
努力地慢慢跑的弟弟(政賢)
已參加 2 場比賽
總里程
1770.1 km
姬姬
已參加 38 場比賽
PR 全馬
05:10:33
PR 半馬
02:04:25
總里程
2318.9 km
Farn
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:36:28
PR 半馬
01:56:58
總里程
10484.6 km
Alyssa Lin
已參加 27 場比賽
PR 全馬
04:38:41
PR 半馬
02:00:03
總里程
5174.6 km
justin wang
總里程
1325.5 km
朱雅佳
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:38:56
PR 半馬
01:51:48
總里程
6505.2 km
許願好
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:27:02
總里程
8058.6 km
阿泰
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:26:13
PR 半馬
01:56:52
總里程
9152.2 km
楊文仁
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:57:39
PR 半馬
02:11:15
總里程
3025.3 km
無憂無慮
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:14:14
總里程
2830.9 km
孤單寂寞有點冷
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:38:13
總里程
9573.6 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:43
PR 半馬
01:47:57
總里程
6159.4 km
Ling Chiu
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:36:16
PR 半馬
01:43:42
總里程
16014.9 km
章小妹
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:16:00
PR 半馬
02:00:25
總里程
14412.6 km
JCY
已參加 180 場比賽
PR 全馬
03:24:49
PR 半馬
01:38:11
總里程
17662.9 km
Eason Lai
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:15:35
PR 半馬
01:29:24
總里程
35419.5 km
Dakar Wu
總里程
731.1 km
石崇崇
已參加 114 場比賽
PR 全馬
03:02:43
PR 半馬
01:23:39
總里程
18210.6 km
鐵腿Jason
已參加 58 場比賽
PR 全馬
02:59:56
PR 半馬
01:31:11
總里程
27243.8 km
阿斗
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:25:57
PR 半馬
02:16:56
總里程
3690.1 km
紀華志(紀小志)
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:50:45
PR 半馬
01:44:54
總里程
19989.2 km
YiTing Chen
已參加 12 場比賽
PR 全馬
05:21:31
PR 半馬
01:49:25
總里程
3356.7 km
piyulee
已參加 4 場比賽
總里程
524.8 km
烘烘牧羊人(Stan)
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:53:05
PR 半馬
02:00:04
總里程
5004.3 km
Stanley Huang(阿德)
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:07:22
PR 半馬
01:26:14
總里程
23520.6 km
郭千瑜(菈亞.卡崎躂岸)
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:29:07
PR 半馬
02:12:39
總里程
3218.9 km
姚志成norman
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:44:52
PR 半馬
01:58:26
總里程
4509.3 km
Joseph Liao
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:26:57
PR 半馬
01:45:12
總里程
766.8 km
張瑋
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:55:54
PR 半馬
01:42:56
總里程
19333.9 km
林聖紘
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:00:17
總里程
6009.4 km
Jane Lu
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:53:15
PR 半馬
02:03:46
總里程
6510.2 km
忠爺
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:29:51
PR 半馬
01:41:16
總里程
13035.6 km
李小勛
已參加 80 場比賽
PR 全馬
03:23:19
PR 半馬
01:33:20
總里程
8429.4 km
納豆
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:43:34
PR 半馬
02:09:55
總里程
12379.8 km
Simon P. James
已參加 4 場比賽
PR 全馬
06:38:28
總里程
2451.5 km
Cecily Chu
已參加 41 場比賽
PR 全馬
05:10:36
PR 半馬
02:02:48
總里程
1760.7 km
Han
總里程
0.0 km
柏漢
已參加 13 場比賽
PR 全馬
02:58:15
PR 半馬
01:28:26
總里程
22303.1 km
Yu-Shih Lin
總里程
1258.5 km
Lc
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:00:42
總里程
20226.8 km
玉涵
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:35:28
PR 半馬
02:04:06
總里程
10333.3 km
jason K
總里程
156.1 km
胡國池
已參加 49 場比賽
PR 半馬
01:50:48
總里程
12712.3 km
雁雁
已參加 40 場比賽
PR 全馬
05:11:05
PR 半馬
02:05:14
總里程
7257.0 km
Joe Lee
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:05:54
PR 半馬
03:25:24
總里程
12302.5 km
Emma Chien
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:45:37
PR 半馬
02:06:32
總里程
4955.0 km
余奕旻(玉米)
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:12:36
PR 半馬
01:30:07
總里程
16771.5 km
Chieh Huang
已參加 89 場比賽
PR 全馬
03:35:39
PR 半馬
01:42:05
總里程
14745.4 km
阿昌
已參加 36 場比賽
PR 全馬
04:24:53
PR 半馬
01:43:48
總里程
6218.6 km
David Hsu
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:37:24
PR 半馬
02:06:33
總里程
11438.4 km
李重岳
已參加 16 場比賽
PR 半馬
01:36:48
總里程
3916.8 km
Aden
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:14:34
PR 半馬
01:53:29
總里程
1909.6 km
柯博文
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:00:07
PR 半馬
01:43:16
總里程
1144.7 km
Michelle Wu
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:34:51
總里程
4523.8 km
LL
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:32:22
PR 半馬
02:02:31
總里程
5671.6 km
Hsinling Lee
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:30:41
PR 半馬
01:58:48
總里程
12121.7 km
玉芳
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:37:33
PR 半馬
02:16:11
總里程
17996.7 km
湯湯
已參加 42 場比賽
PR 全馬
05:07:57
PR 半馬
02:50:00
總里程
5723.9 km
王文男
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:46:48
PR 半馬
01:38:20
總里程
15092.4 km
Justin(江小俠)
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:22:18
PR 半馬
01:33:38
總里程
8752.8 km
黃煥明
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:14:59
PR 半馬
01:48:01
總里程
7677.4 km
Jeter老婆
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:41:02
總里程
5924.7 km
王柏仁 (Bo弟)
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:48:56
總里程
1111.6 km
Stella Chuang
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:49:10
PR 半馬
01:48:38
總里程
6632.9 km
小妹陳
已參加 13 場比賽
PR 半馬
03:45:00
總里程
451.6 km
RR
已參加 1 場比賽
總里程
42.2 km
健安
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:42:20
PR 半馬
01:27:06
總里程
14009.9 km
DKYC 陳冠宇
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:47:10
PR 半馬
01:43:16
總里程
17252.6 km
Ryuichi 樂福哥2.0
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:53:33
總里程
3902.1 km
陳忠文
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:43:37
PR 半馬
01:42:15
總里程
14777.1 km
李文仁
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:08:03
PR 半馬
01:57:55
總里程
1116.5 km
Chinglin Cheng(鄭清林)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:47:55
PR 半馬
01:55:41
總里程
14910.0 km
阮嘉隆(河馬跑不快ㄟ老人)
已參加 3 場比賽
總里程
45909.3 km
余文雄
已參加 1 場比賽
總里程
12749.4 km
chenwen
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:50:44
總里程
5204.9 km
林大海
已參加 25 場比賽
PR 全馬
04:15:40
PR 半馬
01:49:50
總里程
1512.4 km
Chan-Yun Yang
已參加 1 場比賽
總里程
2819.8 km
張同心
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:53:00
總里程
6476.1 km
徐八珍
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:58:49
總里程
17564.7 km
#Go,下一馬在哪#
總里程
1445.1 km
電電
已參加 4 場比賽
PR 全馬
02:54:43
PR 半馬
01:34:30
總里程
3847.2 km
科丞
總里程
1985.8 km
Lemon Lin
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:59:27
PR 半馬
01:39:08
總里程
9184.6 km
陳雨錦
總里程
1241.8 km
小黃(Cloud)
已參加 2 場比賽
PR 全馬
03:21:15
PR 半馬
01:44:43
總里程
4405.4 km
黃明華
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:38:18
PR 半馬
01:57:38
總里程
5943.4 km
Haoyu Chen
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:53:14
總里程
1391.4 km
Anne Wang
已參加 4 場比賽
總里程
944.4 km
猛禽旺仔🌸
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:02:48
總里程
10857.9 km
R
總里程
0.0 km
Claire Lin
總里程
777.5 km
開始減肥的Grace
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:13:29
總里程
334.4 km
陳永達
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:55:53
總里程
2948.1 km
林小萍
已參加 3 場比賽
總里程
656.3 km
陳德育
已參加 35 場比賽
PR 全馬
03:07:03
PR 半馬
01:26:12
總里程
10829.2 km
Kenny Wang
總里程
1373.5 km