10 51.5 km ranking
NO.1 yuhsiu
51.5 km Result : 02:38:36
NO.2 yttsaimse
51.5 km Result : 02:53:51
NO.3 小吳 wucm
51.5 km Result : 02:57:39
NO.4 侯彥甫
51.5 km Result : 02:59:43
NO.5 Yang I-jung
51.5 km Result : 03:06:40
NO.6 劉靜葳
51.5 km Result : 03:11:52
NO.7 TKM
51.5 km Result : 03:13:13
NO.8 Yung-chi Chen
51.5 km Result : 03:18:00
NO.9 廖家成
51.5 km Result : 03:20:00
NO.10 CH
51.5 km Result : 03:23:00
5 51.5 km ranking
NO.1 李小祥
51.5 km Result : 03:19:41
NO.2 劉嚴駿(東瘋熱血社)
51.5 km Result : 03:20:42
NO.3 Wilson Wang
51.5 km Result : 03:44:33
NO.4 chenyilong
51.5 km Result : 03:48:30
NO.5 wade
51.5 km Result : 03:52:59
HOT! 2016/04/10(日)
2016臺東普悠瑪515鐵人三項
台東活水湖
組別
51.5 km
51.5 km
最新參加人數
68

組別

51.5 km

51.5 km

報名費用

3,500元/早鳥優惠(11/01~12/01)3,000元(皆含晶片押金500元)

3,000元/早鳥優惠(11/01~12/01)2,500元(皆含晶片押金500元)

完賽獎勵

紀念T恤、完賽紀念獎、完賽運動毛巾、完賽紀念帽、壓力腿套、100元消費券

紀念T恤、完賽紀念獎、100元消費券

起跑時間

07:00

07:50

完賽限時

03:50

03:50賽事介紹 :

簡章連結: Link
報名網址: Link
開始報名 : 2015/11/01 00:00
截止報名 : 2016/02/01 23:59

歷年評價 : 20163.8

19 位馬拉松世界之友評分
3.8
6
9
0
3
1
完成賽事的馬拉松之友 !