10 51.5 km ranking
NO.1 楊焜堯
51.5 km Result : 02:11:45
NO.2 Quinn Lin
51.5 km Result : 02:13:49
NO.3 深般若
51.5 km Result : 02:19:51
NO.4 Yin-Hsia Lin Lin
51.5 km Result : 02:27:25
NO.5 黃明仁
51.5 km Result : 02:29:42
NO.6 周育鳴
51.5 km Result : 02:30:00
NO.7 吳家宏
51.5 km Result : 02:30:23
NO.8 zluck
51.5 km Result : 02:31:33
NO.9 彭萬璋
51.5 km Result : 02:31:49
NO.10 忠錦
51.5 km Result : 02:36:01
2 25.8 km ranking
NO.1 Vivonn Tseng
25.8 km Result : 01:33:00
NO.2 郭小言
25.8 km Result : 02:10:00
HOT! 2015/05/17(日)
2015臺南安平國際鐵人三項錦標賽
臺南市安平觀夕平台海域、週邊道路及台江國家公園(台南市安平區漁濱路)
組別
51.5 km
25.8 km
25.8 km
最新參加人數
35

組別

51.5 km

25.8 km

25.8 km

報名費用

2000元

1600元

2100元

完賽限時

04:00

02:10

02:10賽事介紹 : 主辦單位:臺南市政府、中華民國鐵人三項運動協會

協辦單位:中華民國鐵人兩項運動協會、臺南市鐵人三項委員會
(前往官方網站)


開始報名 : 2015/03/03 07:00
截止報名 : 2015/04/15 23:59

歷年評價 : 20154.1

9 位馬拉松世界之友評分
4.1
2
6
1
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !