ㄚ隆 的朋友
146 位追隨者
張峯源
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:19:41
PR 半馬
01:58:42
總里程
3924.5 km
EDS/Leo
已參加 255 場比賽
PR 全馬
04:35:40
PR 半馬
01:58:39
總里程
10345.8 km
ChrisKo
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:48:23
PR 半馬
02:00:20
總里程
10912.7 km
劉建明
已參加 69 場比賽
PR 全馬
04:04:42
PR 半馬
01:49:42
總里程
16434.9 km
kenwen
已參加 118 場比賽
PR 全馬
03:22:29
PR 半馬
01:37:07
總里程
7389.8 km
matsuilin
已參加 66 場比賽
PR 全馬
03:06:03
PR 半馬
01:34:47
總里程
29482.1 km
廖昭熙
已參加 127 場比賽
PR 全馬
03:52:27
PR 半馬
01:50:56
總里程
18812.1 km
Lucia
總里程
3990.2 km
zluck
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:26:30
總里程
8933.1 km
阿城
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:52:21
PR 半馬
00:00:00
總里程
2863.0 km
五峯
已參加 83 場比賽
PR 全馬
04:34:19
PR 半馬
01:54:00
總里程
10210.5 km
浮雲遊子
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:33:08
PR 半馬
02:03:45
總里程
8379.1 km
EricTsai168
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:36:56
PR 半馬
01:42:09
總里程
14117.1 km
eric234
已參加 128 場比賽
PR 全馬
03:20:25
PR 半馬
01:43:01
總里程
22252.2 km
阿明
已參加 118 場比賽
PR 全馬
03:55:42
PR 半馬
01:42:18
總里程
11277.9 km
w66
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:53:25
總里程
3776.6 km
谷中華
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
總里程
3980.7 km
Ira
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:37:53
總里程
1244.2 km
賴銘舜
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:15:54
PR 半馬
01:33:06
總里程
20032.5 km
卓志峰
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:59:58
PR 半馬
02:20:41
總里程
6189.3 km
SHENG
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:48:47
PR 半馬
02:04:16
總里程
5636.9 km
lozzhsin
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:02:00
PR 半馬
01:54:57
總里程
4369.4 km
鴨子
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:18:12
PR 半馬
01:39:03
總里程
5265.9 km
曹惠君(Joan)
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:36:24
總里程
1613.1 km
俊樺
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:39:37
總里程
18498.9 km
Aimee
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:30:29
總里程
7097.3 km
steven
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:31:50
PR 半馬
00:00:00
總里程
2421.3 km
深般若
已參加 125 場比賽
PR 全馬
03:04:03
PR 半馬
01:26:36
總里程
19085.8 km
Goran Chen
已參加 23 場比賽
PR 半馬
01:55:07
總里程
1683.8 km
周文得
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:19:35
PR 半馬
01:24:08
總里程
9380.1 km
黃銘益
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:19:29
PR 半馬
01:29:00
總里程
4248.6 km
賴契宏
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:08:45
PR 半馬
01:43:34
總里程
15535.6 km
小成
已參加 8 場比賽
總里程
542.6 km
Peter Lee
已參加 98 場比賽
PR 全馬
03:31:32
PR 半馬
01:32:30
總里程
14760.2 km
阿波 高處不勝寒
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:23:02
PR 半馬
01:26:11
總里程
18997.7 km
Colin Lin
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:13:33
PR 半馬
01:40:43
總里程
8706.6 km
ㄚ旗
已參加 32 場比賽
PR 全馬
06:40:41
PR 半馬
02:25:42
總里程
1201.7 km
Eric
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:47:08
總里程
12727.6 km
Yang Hung
已參加 18 場比賽
PR 半馬
01:32:37
總里程
4265.8 km
adidas
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:15:51
PR 半馬
01:30:54
總里程
11929.3 km
Jui
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:43:33
總里程
7201.5 km
moly
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:20:51
PR 半馬
01:37:18
總里程
20752.9 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
9350.4 km
南部咖
已參加 1 場比賽
總里程
280.7 km
陳茶米
已參加 12 場比賽
PR 全馬
05:15:23
總里程
4141.1 km
追風
已參加 30 場比賽
PR 全馬
02:50:57
PR 半馬
00:00:00
總里程
12844.3 km
billku
已參加 138 場比賽
PR 全馬
03:27:35
PR 半馬
02:00:03
總里程
12082.0 km
ricky tseng
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:21:00
PR 半馬
01:50:25
總里程
11846.9 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
2974.5 km
黃順吉
已參加 394 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
39416.5 km
姚采君
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:58:19
PR 半馬
02:09:16
總里程
1396.9 km
Neo
總里程
7512.8 km
huang.dali
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:22:46
PR 半馬
02:42:38
總里程
846.0 km
何國寶Eddie
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:46:24
PR 半馬
01:43:08
總里程
12500.8 km
李家德
已參加 19 場比賽
PR 全馬
05:14:25
PR 半馬
02:05:31
總里程
4754.6 km
yarung
已參加 3 場比賽
總里程
951.4 km
namaha33
總里程
401.1 km
曾子齊
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:27:02
PR 半馬
01:34:47
總里程
5623.9 km
kingman
已參加 137 場比賽
PR 全馬
03:14:04
PR 半馬
01:32:46
總里程
27702.3 km
Kevin Tsai
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:31:32
總里程
14734.9 km
JEROME
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:34:29
總里程
690.6 km
陳ㄚ興
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:50:34
PR 半馬
01:56:00
總里程
18223.5 km
HONG
已參加 89 場比賽
PR 全馬
03:01:22
PR 半馬
01:26:23
總里程
18376.7 km
夏綠法
已參加 72 場比賽
PR 全馬
04:14:53
PR 半馬
01:54:18
總里程
7742.4 km
黃陳
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:32:26
PR 半馬
02:16:34
總里程
2590.2 km
Jin cheng (高雄都會長跑)
已參加 133 場比賽
PR 全馬
03:04:56
總里程
21266.1 km
國書
已參加 13 場比賽
PR 全馬
03:00:26
總里程
5372.0 km
River
已參加 1 場比賽
總里程
871.9 km
史志鴻
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:47:14
總里程
10236.1 km
阿杜
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:08:44
PR 半馬
01:28:44
總里程
20051.3 km
kelly lee
已參加 127 場比賽
PR 全馬
05:14:51
PR 半馬
02:11:13
總里程
9875.0 km
好命
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:47:10
PR 半馬
02:12:00
總里程
5109.4 km
LakeLouise
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:50:07
總里程
246.6 km
忠錦
已參加 106 場比賽
PR 全馬
03:04:28
PR 半馬
01:33:00
總里程
19498.1 km
李小芳
已參加 6 場比賽
總里程
1061.1 km
Bad Moon
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:52:30
總里程
2590.6 km
sunway
已參加 135 場比賽
PR 全馬
03:25:31
PR 半馬
01:51:43
總里程
23393.4 km
小成
已參加 4 場比賽
總里程
11244.6 km
張淑玲
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:08:16
PR 半馬
01:49:23
總里程
8210.8 km
Shelley 雪莉
已參加 1 場比賽
總里程
1994.0 km
陳慶華
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:04:18
PR 半馬
01:37:55
總里程
10967.3 km
PaulSun
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:54:19
PR 半馬
01:51:52
總里程
11454.2 km
林達霖
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:40:06
PR 半馬
01:52:08
總里程
7376.6 km
小成
總里程
16844.6 km
何金銀
總里程
0.0 km
李小安
已參加 28 場比賽
PR 全馬
05:34:14
PR 半馬
02:14:45
總里程
3775.4 km
艾老大
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1020.0 km
Ashin
已參加 4 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1674.9 km
葉丰(赤客)
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:36:00
總里程
14112.8 km
Juliet(杜薇)
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:59:39
PR 半馬
01:59:20
總里程
5418.6 km
李明佳
已參加 129 場比賽
PR 全馬
03:11:22
PR 半馬
01:34:44
總里程
11358.2 km
月劵 l
已參加 83 場比賽
PR 全馬
04:15:32
PR 半馬
01:51:15
總里程
9959.3 km
Kendy
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:07:41
總里程
8394.5 km
陳小膺
已參加 5 場比賽
總里程
583.0 km
蘇照福
已參加 121 場比賽
PR 全馬
03:53:44
PR 半馬
02:14:31
總里程
9614.8 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:28:32
PR 半馬
01:58:29
總里程
6159.4 km
楊振田
已參加 2 場比賽
PR 全馬
03:41:01
總里程
10827.3 km
Sylvia
已參加 4 場比賽
總里程
955.6 km
雅雪
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:15:14
總里程
6619.9 km
Louis_kuo
已參加 19 場比賽
PR 半馬
01:53:24
總里程
5377.6 km
小珍
總里程
1077.2 km
Jerco Ma
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:29:43
PR 半馬
01:49:18
總里程
3654.6 km
洪永章
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:07:19
PR 半馬
01:57:57
總里程
7196.1 km
小潘潘
已參加 5 場比賽
總里程
1304.8 km
王世鴻
已參加 104 場比賽
PR 全馬
02:59:02
PR 半馬
01:26:12
總里程
11270.8 km
王世鴻
已參加 1 場比賽
總里程
50.3 km
裝明志
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:35:31
總里程
3003.8 km
pei pei
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:56:52
PR 半馬
01:52:46
總里程
4686.1 km
jaschoung
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:37:50
PR 半馬
01:42:33
總里程
7870.6 km
熊大(排灣長跑)
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:39:15
總里程
8500.9 km
魯夫
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:45:41
PR 半馬
01:37:11
總里程
6501.1 km
Huifen Liao
已參加 69 場比賽
PR 全馬
04:07:02
PR 半馬
01:54:32
總里程
9988.1 km
wisexl
已參加 3 場比賽
總里程
614.5 km
陳瑞傳
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:30:23
總里程
3842.3 km
ching
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:39:42
PR 半馬
02:29:12
總里程
3550.2 km
陳能福(泰山慢跑)
總里程
130.6 km
Nyls Lin
已參加 42 場比賽
PR 全馬
05:10:24
PR 半馬
02:27:56
總里程
2210.5 km
Tim Shan-Ho Wu
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:30:28
總里程
6743.9 km
Wei Ting Tu
已參加 63 場比賽
PR 全馬
03:04:37
PR 半馬
01:14:11
總里程
8489.3 km
熊熊
總里程
31.9 km
陳興
已參加 31 場比賽
總里程
4663.0 km
bryant yen
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:37:28
PR 半馬
02:19:42
總里程
5742.5 km
吳崇安(Vic)
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:48:50
PR 半馬
02:18:42
總里程
9826.0 km
林文收
已參加 105 場比賽
PR 全馬
03:57:51
PR 半馬
01:58:19
總里程
16958.1 km
Joan
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:28:00
PR 半馬
01:51:18
總里程
1069.8 km
張富閔
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:01:00
PR 半馬
01:55:28
總里程
1154.3 km
廖鯊
已參加 13 場比賽
PR 全馬
07:22:16
PR 半馬
02:08:32
總里程
1233.5 km
ZeroEason
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:46:10
總里程
3158.9 km
許孟儒
已參加 2 場比賽
總里程
3081.6 km
小辰的爹
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:54:21
PR 半馬
01:57:45
總里程
2833.8 km
楊宗杰
已參加 101 場比賽
PR 全馬
03:09:29
總里程
17404.2 km
王瑞和
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:38:39
PR 半馬
01:44:03
總里程
4359.3 km
高高豪
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:19:59
PR 半馬
01:38:18
總里程
3239.6 km
Jon De Leon
已參加 149 場比賽
PR 全馬
00:52:15
PR 半馬
00:59:17
總里程
10225.0 km
黃獻輝
已參加 63 場比賽
PR 全馬
03:12:58
PR 半馬
01:20:37
總里程
8832.0 km
潘帥
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:33:59
PR 半馬
01:41:49
總里程
2566.2 km
Green Chen
已參加 54 場比賽
PR 全馬
03:42:40
PR 半馬
01:35:01
總里程
7611.7 km
Sean
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:27:13
總里程
11416.9 km
施鐸訓
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:15:45
PR 半馬
01:31:30
總里程
13119.1 km
吳壬豪
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:59:12
總里程
8518.1 km
Avery(資雲)
已參加 37 場比賽
總里程
8393.6 km
曾 庭
已參加 86 場比賽
PR 全馬
04:58:20
PR 半馬
01:58:00
總里程
8719.2 km
許祝文
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:25:32
總里程
10758.2 km
小珍
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:52:06
PR 半馬
02:25:01
總里程
984.5 km
Eric Hsieh
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:56:48
總里程
3935.6 km
康師傅
總里程
2113.8 km