Colin Lin 的朋友
269 位追隨者
電子李(18^ 3長跑隊)
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:23:20
總里程
32883.4 km
Zachary
已參加 84 場比賽
PR 全馬
03:34:26
PR 半馬
01:45:28
總里程
12158.9 km
蔡德甫
已參加 126 場比賽
PR 半馬
01:28:25
總里程
31795.6 km
suwh
已參加 105 場比賽
PR 全馬
03:56:53
PR 半馬
01:52:53
總里程
13893.3 km
EDS/Leo
已參加 255 場比賽
PR 全馬
04:35:40
PR 半馬
01:58:39
總里程
10345.8 km
劉建明
已參加 69 場比賽
PR 全馬
04:04:42
PR 半馬
01:49:42
總里程
16434.9 km
aaaaaspring(志雄)
已參加 66 場比賽
PR 全馬
03:54:54
PR 半馬
01:38:32
總里程
17850.5 km
Ivan Hsiao
已參加 95 場比賽
PR 全馬
02:59:25
總里程
21549.8 km
Channel
已參加 220 場比賽
PR 全馬
03:51:40
PR 半馬
01:51:53
總里程
12490.0 km
王奕程
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:10:02
總里程
6061.7 km
楊東東
已參加 169 場比賽
PR 全馬
03:15:15
PR 半馬
00:53:01
總里程
33956.0 km
eric234
已參加 128 場比賽
PR 全馬
03:20:25
PR 半馬
01:43:01
總里程
22252.2 km
阿明
已參加 118 場比賽
PR 全馬
03:55:42
PR 半馬
01:42:18
總里程
11277.9 km
Jerry Wu
已參加 5 場比賽
PR 全馬
03:18:06
PR 半馬
01:37:25
總里程
18693.7 km
91616
已參加 82 場比賽
PR 全馬
04:12:06
PR 半馬
02:01:36
總里程
10561.8 km
谷中華
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
總里程
3980.7 km
Ira
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:37:53
總里程
1244.2 km
賴銘舜
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:15:54
PR 半馬
01:33:06
總里程
20032.5 km
Aston
已參加 19 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1620.4 km
跑跑婷
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:54:18
PR 半馬
01:54:16
總里程
5765.2 km
阿彬
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:26:40
PR 半馬
01:36:02
總里程
8502.1 km
江大俠~Arsene~
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:40:22
PR 半馬
02:28:57
總里程
11369.0 km
李欣治
已參加 137 場比賽
PR 全馬
04:42:26
PR 半馬
02:11:09
總里程
8263.6 km
yubin (陳裕斌)
總里程
2949.6 km
Keith Yeung
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:29:05
PR 半馬
01:42:06
總里程
18914.5 km
黃文昱
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:27:15
PR 半馬
01:41:52
總里程
7626.1 km
steven
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:31:50
PR 半馬
00:00:00
總里程
2421.3 km
TSE YUAN
已參加 191 場比賽
PR 全馬
02:53:59
PR 半馬
01:24:38
總里程
35042.0 km
深般若
已參加 125 場比賽
PR 全馬
03:04:03
PR 半馬
01:26:36
總里程
19085.8 km
Stanely
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:37:08
PR 半馬
01:33:46
總里程
16828.2 km
小三仁
已參加 69 場比賽
PR 全馬
03:24:12
PR 半馬
01:56:51
總里程
10918.0 km
資訊一哥
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:57:49
PR 半馬
02:29:34
總里程
2827.2 km
林政賢
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:36:18
總里程
5102.3 km
綺妃
已參加 12 場比賽
PR 全馬
06:08:31
PR 半馬
02:16:53
總里程
1618.7 km
羊小明
已參加 111 場比賽
PR 全馬
04:05:22
PR 半馬
01:48:27
總里程
14375.3 km
洪元隆(培英慢跑)
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:11:12
PR 半馬
01:31:34
總里程
17813.3 km
賴契宏
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:08:45
PR 半馬
01:43:34
總里程
15535.6 km
Peter Lee
已參加 98 場比賽
PR 全馬
03:31:32
PR 半馬
01:32:30
總里程
14760.2 km
阿波 高處不勝寒
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:23:02
PR 半馬
01:26:11
總里程
18997.7 km
Jason
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:10:51
總里程
1187.1 km
Jerry Chiu
已參加 44 場比賽
PR 全馬
04:37:03
PR 半馬
02:06:36
總里程
5287.0 km
Alonso
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:34:55
PR 半馬
01:35:57
總里程
3744.2 km
Yang Hung
已參加 18 場比賽
PR 半馬
01:32:37
總里程
4265.8 km
jonathon
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:28:09
PR 半馬
01:45:46
總里程
15395.5 km
Andy Cheng
已參加 41 場比賽
PR 全馬
04:26:24
PR 半馬
01:59:56
總里程
13898.3 km
Eddie_Chen(ET)
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:09:16
PR 半馬
01:55:31
總里程
8708.9 km
小捲
已參加 86 場比賽
PR 全馬
03:52:44
PR 半馬
01:55:17
總里程
20455.2 km
Jui
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:43:33
總里程
7201.5 km
moly
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:20:51
PR 半馬
01:37:18
總里程
20752.9 km
郭阿趴
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:14:59
PR 半馬
01:37:41
總里程
6814.4 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
9350.4 km
已參加 128 場比賽
PR 全馬
05:13:32
PR 半馬
02:28:43
總里程
15424.8 km
ㄚ隆
已參加 164 場比賽
PR 全馬
03:22:43
PR 半馬
01:39:31
總里程
19126.1 km
南部咖
已參加 1 場比賽
總里程
280.7 km
王曉玲
已參加 25 場比賽
PR 半馬
02:58:16
總里程
2892.1 km
Jienchang
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:24:41
PR 半馬
01:44:33
總里程
7159.0 km
OAblack
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:49:45
PR 半馬
02:03:00
總里程
7190.7 km
侯志達
已參加 77 場比賽
PR 全馬
03:35:33
PR 半馬
01:46:14
總里程
11546.1 km
丁楊舒舒
已參加 11 場比賽
PR 全馬
05:18:01
總里程
1761.0 km
小草
已參加 35 場比賽
PR 全馬
04:09:32
總里程
8139.0 km
jane
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:16:20
總里程
2384.3 km
熊慢跑
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:55:57
PR 半馬
02:27:28
總里程
5238.6 km
鄭穗霓
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:26:23
PR 半馬
02:08:03
總里程
11676.4 km
綠茶
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:51:46
PR 半馬
02:10:13
總里程
6821.2 km
蘭迪
已參加 84 場比賽
PR 全馬
04:07:00
PR 半馬
01:51:31
總里程
11659.2 km
Weber
已參加 8 場比賽
總里程
1551.8 km
Jonathan
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:13:33
PR 半馬
01:39:29
總里程
11596.0 km
billku
已參加 138 場比賽
PR 全馬
03:27:35
PR 半馬
02:00:03
總里程
12082.0 km
ricky tseng
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:21:00
PR 半馬
01:50:25
總里程
11846.9 km
Miffy
已參加 69 場比賽
PR 半馬
01:56:36
總里程
8917.7 km
許家彰(錸德慢跑)
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:32:09
PR 半馬
01:34:51
總里程
22436.6 km
黃繼德
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:27:54
PR 半馬
01:38:21
總里程
22172.6 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
2974.5 km
huang.dali
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:22:46
PR 半馬
02:42:38
總里程
846.0 km
格格
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:49:44
PR 半馬
02:08:43
總里程
1857.2 km
Amber
總里程
2150.4 km
大野狼卡滋
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:50:37
PR 半馬
01:57:51
總里程
6356.1 km
彭武德
已參加 74 場比賽
PR 全馬
04:45:48
PR 半馬
02:25:29
總里程
13835.4 km
namaha33
總里程
401.1 km
Earl
已參加 113 場比賽
PR 全馬
03:30:21
PR 半馬
01:31:42
總里程
25969.5 km
曾子齊
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:27:02
PR 半馬
01:34:47
總里程
5623.9 km
Red Hong
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:03:41
總里程
2759.5 km
Pearl Tu
總里程
0.0 km
跑山雞
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:36:23
PR 半馬
01:48:37
總里程
6053.2 km
youbunshi
已參加 3 場比賽
PR 全馬
06:02:09
總里程
18796.2 km
Kevin Tsai
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:31:32
總里程
14734.9 km
郭燒麵
已參加 132 場比賽
PR 全馬
03:23:28
PR 半馬
01:37:51
總里程
27072.0 km
陳ㄚ興
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:50:34
PR 半馬
01:56:00
總里程
18223.5 km
阮思兆
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:38:47
PR 半馬
01:48:44
總里程
25430.2 km
黃小喵
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:50:47
PR 半馬
02:03:48
總里程
1706.2 km
姚鴻文/117馬
已參加 33 場比賽
PR 全馬
04:16:36
總里程
17785.4 km
X-Panda
已參加 1 場比賽
PR 全馬
05:37:07
總里程
3863.0 km
黃陳
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:32:26
PR 半馬
02:16:34
總里程
2590.2 km
Jin cheng (高雄都會長跑)
已參加 133 場比賽
PR 全馬
03:04:56
總里程
21266.1 km
林立腳
已參加 14 場比賽
PR 半馬
01:51:36
總里程
7651.8 km
Luca
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:49:14
PR 半馬
02:38:00
總里程
4207.9 km
River
已參加 1 場比賽
總里程
871.9 km
Tiger
已參加 17 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
2776.7 km
濱ㄚ
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:45:53
總里程
12524.6 km
阿杜
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:08:44
PR 半馬
01:28:44
總里程
20051.3 km
kelly lee
已參加 127 場比賽
PR 全馬
05:14:51
PR 半馬
02:11:13
總里程
9875.0 km
蔡小惠
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:08:00
總里程
2907.8 km
nOne
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:54:07
PR 半馬
01:54:17
總里程
14221.3 km
鄭小彬
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:59:06
PR 半馬
01:36:01
總里程
8360.8 km
LakeLouise
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:50:07
總里程
246.6 km
淋雨繁
已參加 4 場比賽
PR 全馬
02:20:40
總里程
127.3 km
大翔愛吃漢堡堡
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:12:37
PR 半馬
01:55:16
總里程
3586.3 km
葉順德
已參加 65 場比賽
PR 全馬
04:25:36
PR 半馬
01:52:22
總里程
11384.1 km
陳裕隆
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:18:20
PR 半馬
01:34:47
總里程
10506.7 km
肯特梁
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:53:55
PR 半馬
01:50:06
總里程
4271.1 km
李小芳
已參加 6 場比賽
總里程
1061.1 km
小春
已參加 17 場比賽
PR 全馬
06:10:30
PR 半馬
02:01:14
總里程
1763.0 km
Cammy
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:57:01
PR 半馬
02:10:26
總里程
3813.0 km
sunway
已參加 135 場比賽
PR 全馬
03:25:31
PR 半馬
01:51:43
總里程
23393.4 km
陳百龍
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:44:45
PR 半馬
01:48:27
總里程
17628.9 km
小成
已參加 4 場比賽
總里程
11244.6 km
張淑玲
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:08:16
PR 半馬
01:49:23
總里程
8210.8 km
摸摸
總里程
223.5 km
jay是跑者
已參加 79 場比賽
PR 全馬
02:57:56
PR 半馬
01:23:29
總里程
26707.1 km
李安東
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:41:08
PR 半馬
01:58:18
總里程
5922.3 km
智銘春嬌
已參加 52 場比賽
PR 全馬
06:02:15
PR 半馬
01:59:29
總里程
4537.2 km
啟章
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:08:13
總里程
817.5 km
邱明德
已參加 31 場比賽
PR 全馬
03:42:32
PR 半馬
01:27:30
總里程
9385.1 km
Rickli
總里程
11.8 km
鍾凱翔
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:29:21
PR 半馬
01:45:23
總里程
9201.0 km
penny sai
總里程
10047.6 km
wesley
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:09:54
總里程
1530.4 km
怪阿伯
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:52:00
總里程
10461.6 km
rex
總里程
0.0 km
阿寶
總里程
790.3 km
poleng.chen
已參加 53 場比賽
PR 全馬
03:49:20
PR 半馬
01:40:41
總里程
8542.8 km
PaulSun
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:54:19
PR 半馬
01:51:52
總里程
11454.2 km
bee
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:54:22
PR 半馬
02:43:13
總里程
2890.9 km
William Wang
已參加 2 場比賽
總里程
337.7 km
Fiona
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:51:54
PR 半馬
02:04:15
總里程
2132.4 km
po-hao huang(449)
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:23:44
PR 半馬
01:55:18
總里程
8618.8 km
amy烏龜快跑
已參加 6 場比賽
總里程
5465.4 km
South 南
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:36:48
PR 半馬
01:35:25
總里程
9607.1 km
林達霖
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:40:06
PR 半馬
01:52:08
總里程
7376.6 km
Josephine
總里程
370.1 km
Elisa
總里程
868.7 km
Tiggér
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:50:18
PR 半馬
01:57:20
總里程
4384.6 km
恩佐
已參加 6 場比賽
總里程
242.2 km
李小安
已參加 28 場比賽
PR 全馬
05:34:14
PR 半馬
02:14:45
總里程
3775.4 km
Pamela
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:41:44
PR 半馬
02:04:11
總里程
8119.3 km
賴正雄
已參加 53 場比賽
PR 全馬
03:07:41
PR 半馬
01:26:22
總里程
10660.2 km
maggie
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:30:00
PR 半馬
02:02:04
總里程
1997.1 km
葉丰(赤客)
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:36:00
總里程
14112.8 km
廖紋樑
已參加 3 場比賽
總里程
236.9 km
oliver
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:59:28
PR 半馬
02:12:08
總里程
5877.2 km
溫勁讚
總里程
5.0 km
Sunny Chen
已參加 2 場比賽
PR 全馬
05:21:00
總里程
6755.8 km
Cindy Lin
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:35:26
PR 半馬
02:08:35
總里程
4064.0 km
楊辰星
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:00:57
PR 半馬
01:27:45
總里程
9581.2 km
楊辰威
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:14:29
PR 半馬
01:35:16
總里程
5088.9 km
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:54:44
總里程
4346.8 km
蔡佩珊
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
16755.3 km
陳小膺
已參加 5 場比賽
總里程
583.0 km
Wanni Liao
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:37:21
總里程
1099.5 km
李安東
總里程
115.1 km
吳聲志
已參加 3 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
622.9 km
Kimi Hsiao
已參加 16 場比賽
PR 半馬
01:49:49
總里程
3812.9 km
林小佩
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:48:54
PR 半馬
01:59:45
總里程
3469.8 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:28:32
PR 半馬
01:58:29
總里程
6159.4 km
Sylvia
已參加 4 場比賽
總里程
955.6 km
Wanchi Liu
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:42:59
PR 半馬
02:09:18
總里程
5117.6 km
lin.lin
已參加 11 場比賽
PR 全馬
05:41:47
PR 半馬
03:04:19
總里程
1886.9 km
KamiKaze
已參加 77 場比賽
PR 全馬
04:42:16
PR 半馬
02:14:30
總里程
5465.9 km
仁立
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:57:27
PR 半馬
01:43:06
總里程
8199.9 km
Fred Wang
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:49:27
PR 半馬
01:59:31
總里程
13749.4 km
陳妍伶
總里程
889.9 km
金孝謙
總里程
3041.4 km
kpl0923
總里程
517.7 km
雅雪
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:15:14
總里程
6619.9 km
Louis_kuo
已參加 19 場比賽
PR 半馬
01:53:24
總里程
5377.6 km
Tony Chang
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:39:57
PR 半馬
01:35:00
總里程
10700.5 km
水世界
已參加 20 場比賽
PR 全馬
05:04:53
PR 半馬
02:18:20
總里程
6642.4 km
Shanbao Wu
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:59:52
PR 半馬
02:28:31
總里程
1815.0 km
史丹利
已參加 6 場比賽
PR 半馬
01:40:05
總里程
3209.4 km
阿邦
已參加 9 場比賽
PR 全馬
05:18:07
PR 半馬
01:44:26
總里程
2277.2 km
鄭維姬
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:26:39
總里程
1455.3 km
文宸
已參加 45 場比賽
PR 全馬
03:28:45
PR 半馬
01:27:46
總里程
12830.4 km
蔡小帽
已參加 4 場比賽
PR 全馬
05:29:59
PR 半馬
02:32:55
總里程
3267.1 km
章小章
總里程
1556.7 km
小潘潘
已參加 5 場比賽
總里程
1304.8 km
su hern shyang
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:30:07
PR 半馬
02:05:29
總里程
1311.1 km
戴怡欣 (丸子)
已參加 4 場比賽
總里程
4990.5 km
王雅芬
已參加 14 場比賽
總里程
24537.5 km
pei pei
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:56:52
PR 半馬
01:52:46
總里程
4686.1 km
Erik
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:19:21
總里程
1225.9 km
阿仁
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:55:41
PR 半馬
02:03:48
總里程
3131.5 km
崇源
已參加 69 場比賽
PR 全馬
03:27:21
PR 半馬
01:46:00
總里程
13471.2 km
鄭姊
總里程
2009.2 km
魯夫
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:45:41
PR 半馬
01:37:11
總里程
6501.1 km
Betty
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:31:00
PR 半馬
02:10:33
總里程
5807.8 km
渾球
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:17:40
總里程
3040.4 km
Chung-hsun Wei
總里程
0.0 km
林立喬
總里程
0.0 km
Yu-Hsuan Chen
總里程
138.8 km
Star Lin
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:29:04
PR 半馬
01:51:09
總里程
4046.1 km
Chris Tseng
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:53:17
PR 半馬
01:57:42
總里程
3476.1 km
淑婷(燒餅)
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:25:23
總里程
1814.5 km
eason
總里程
424.9 km
楓林
已參加 25 場比賽
PR 半馬
01:52:37
總里程
10167.6 km
Cindy Chi
已參加 9 場比賽
PR 半馬
03:04:33
總里程
904.1 km
詹淑萍
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:12:24
總里程
1273.9 km
Monica Li【🌈魔妹】
已參加 63 場比賽
PR 全馬
04:50:44
PR 半馬
00:03:00
總里程
6440.3 km
阿玲
總里程
9561.5 km
Queenie Wu
總里程
1457.0 km
Gwen Liou
已參加 11 場比賽
PR 全馬
05:17:19
PR 半馬
02:02:07
總里程
298.7 km
阿成
總里程
97.2 km
Alan Tsai
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:36:19
PR 半馬
01:28:06
總里程
11118.7 km
張鶴諭
已參加 16 場比賽
PR 半馬
01:51:38
總里程
1534.1 km
寶哥
總里程
777.6 km
Annabel Wu
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:45:59
PR 半馬
02:53:59
總里程
1151.3 km
楊翠英
已參加 11 場比賽
PR 半馬
03:00:00
總里程
1545.0 km
周玉珍
總里程
212.5 km
Szczesny
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:22:07
總里程
1714.5 km
謝嘉明
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:55:17
PR 半馬
01:28:04
總里程
2386.2 km
賴育騰
總里程
0.0 km
Sonja Li
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:25:44
PR 半馬
01:55:59
總里程
3462.9 km
ZeroEason
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:46:10
總里程
3158.9 km
ting
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:49:28
PR 半馬
02:17:37
總里程
4110.5 km
Shine Chen
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:38:00
PR 半馬
02:10:01
總里程
4275.5 km
Edwina
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:16:11
總里程
797.7 km
黃文諒
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:41:41
PR 半馬
01:53:40
總里程
6837.5 km
101B小麥哥
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:00:18
PR 半馬
02:15:54
總里程
7540.0 km
阿歪
已參加 123 場比賽
PR 全馬
03:20:12
PR 半馬
01:31:21
總里程
23382.5 km
Vincent Karma Wang
總里程
0.0 km
薛雄介
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:07:37
總里程
4150.9 km
Zhao Shiang
總里程
678.7 km
Betty Lin
總里程
0.0 km
阮靖婷
已參加 7 場比賽
PR 全馬
07:16:00
總里程
3894.5 km
Kevin Lin
已參加 52 場比賽
PR 全馬
05:29:54
PR 半馬
02:08:07
總里程
4966.6 km
草莓
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:33:42
PR 半馬
01:39:11
總里程
5465.9 km
田仔
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:18:32
PR 半馬
01:35:47
總里程
16285.6 km
王子誠
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:38:12
PR 半馬
01:56:19
總里程
1907.5 km
Jane Chang
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:53:04
總里程
392.3 km
Lin Lin Tian
總里程
0.0 km
andy
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:30:56
PR 半馬
01:36:15
總里程
18458.1 km
Ivy Hou
已參加 41 場比賽
PR 全馬
06:49:58
PR 半馬
02:47:37
總里程
7371.0 km
二維
總里程
0.0 km
Chen
總里程
1163.3 km
Melon Cheng
總里程
105.9 km
蔡旺旺
總里程
796.6 km
Kimi Hsiao
總里程
1.7 km
詹于暄
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:35:56
總里程
743.9 km
柯世傑
總里程
905.4 km
蔡宏忠
總里程
0.0 km
641886_John Huang
總里程
4.7 km
Kelly Lee
總里程
230.7 km
Tiger Tseng
總里程
0.0 km
呂楓林
總里程
0.0 km
稱頭
已參加 29 場比賽
PR 半馬
02:04:51
總里程
2385.1 km
Colate
已參加 1 場比賽
總里程
2243.9 km
林士勛
總里程
0.0 km
李榮華
已參加 5 場比賽
總里程
5681.0 km
小可
總里程
0.0 km
黃順吉
總里程
0.0 km
陳進冬
總里程
0.0 km
Debbie Wang
總里程
0.0 km
Kuanling Yang
已參加 24 場比賽
總里程
7087.9 km
Antony Chen
總里程
6.8 km
張君寶
總里程
57.0 km
Monica Huang
已參加 2 場比賽
PR 半馬
01:52:21
總里程
2044.0 km
黃文堯
已參加 1 場比賽
總里程
861.9 km
鍾凱翔
總里程
0.0 km
Po Hao Huang
總里程
0.0 km
pippen
總里程
248.9 km